Equip del servei d’Accessibilitat i Senyalització / Pep Herrero
Equip del servei d’Accessibilitat i Senyalització / Pep Herrero

L’equip humà del servei d’Accessibilitat i Senyalització està format per 10 professionals que pertanyen a l’Àrea de Clients i estan ubicats al Zeppi, a l’annex de l’edifici de Zona Franca 

Al Grup de Suport a la Víctima hi ha la Carina Rodríguez. Aquest servei va néixer l’any 2018, principalment per gestionar les pertinences robades al metro que arriben a la Unitat de Seguretat i Protecció Civil (USPC)

El Consell Assessor de Patrimoni Històric de TMB es va crear per a la promoció i l'estudi del patrimoni de l'empresa i amb l'objectiu de ser un referent a nivell estatal i internacional.

Certificar la qualitat és evidenciar el compromís i la implicació de tots els estaments de TMB per fer bé les coses respectant el que estableixen les normes de referència.

La Carina, la Maira, l'Olga, l'Ana, el Juan Carlos, el Juan Antonio i el Sergi són treballadors de TMB que tenen alguna discapacitat i participen com a voluntaris de la campanya “Mou-te” 2016.

Contribueixen tècnicament en el disseny, la coordinació, el manteniment i el seguiment dels sistemes de gestió ambiental de TMB.

Verifiquen l'ús correcte dels títols de transport per part del client i asseguren el compliment de la llei ferroviària per part dels usuaris de la xarxa de metro.

Els coordinadors tècnics de manteniment de línies automàtiques formen un equip amb un alt grau d'iniciativa per tal d'anticipar-se a possibles esdeveniments.

El departament de Carteria, Registre de Correspondència i Ordenances està format per un equip de 6 professionals i estan ubicats a l'edifici corporatiu de Zona Franca.

Depenent de l'àrea d'Administració i Finances i emmarcat dins del Servei de Bitlletatge i Serveis Generals es troba l'equip de professionals de Reprografia de TMB.

Són el departament de Telecomandament d'Energia, que està format per un equip de 17 operadors i es troba ubicat al CCM, Centre de Control de Metro, a Sagrera, des d'on operen el sistema informàtic que controla tots els equips elèctrics que doten d'energia elèctrica la xarxa de Metro.

1GenTMB

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB