Els operadors i operadores d’Informació, Comunicació i Atenció al Client, OPICAC, formen un equip que s’encarrega d’informar i atendre al passatge des del Centre de Control de Metro, CCM.

TMB Educa va néixer l’any 2008 com a expressió de la voluntat educativa de l’empresa i de la seva implicació amb la resta d’entitats que formen la xarxa educativa barcelonina.

Els coordinadors del Centre de Seguretat i Protecció Civil de Metro, ubicat a la primera planta de l’edifici de La Sagrera - J. Estivill, són un equip de comandaments intermedis que donen servei, per torns, els set dies de la setmana les vint-i-quatre hores del dia.

L'ACA s’incorpora a l’estructura operativa dels CON i vetlla per la seguretat de les persones i les instal·lacions.

El col·lectiu de manteniment del Telefèric i el Funicular vetlla per l’òptim manteniment de les instal·lacions, cabines i equips del Telefèric i del Funicular, i actua en les instal·lacions segons les necessitats del moment.

L’equip humà de Logística de Venda i Recaptació està adscrit a l’Àrea d’Administració, Finances i Recursos Humans Corporatius i l'integren 14 persones.

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB