Treballen al Centre d’Informació de Bus, CIB i analitzen, distribueixen i integren tota la informació de l’estat de la xarxa en temps real. Són els tècnics d’informació de bus, els TIB.

Els coordinadors del Centre de Seguretat i Protecció Civil de Metro, ubicat a la primera planta de l’edifici de La Sagrera - J. Estivill, són un equip de comandaments intermedis que donen servei, per torns, els set dies de la setmana les vint-i-quatre hores del dia.

L'ACA s’incorpora a l’estructura operativa dels CON i vetlla per la seguretat de les persones i les instal·lacions.

El col·lectiu de manteniment del Telefèric i el Funicular vetlla per l’òptim manteniment de les instal·lacions, cabines i equips del Telefèric i del Funicular, i actua en les instal·lacions segons les necessitats del moment.

L’equip humà de Logística de Venda i Recaptació està adscrit a l’Àrea d’Administració, Finances i Recursos Humans Corporatius i l'integren 14 persones.

1GenTMB

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB