Equip del servei d’Accessibilitat i Senyalització / Pep Herrero
Equip del servei d’Accessibilitat i Senyalització / Pep Herrero

L’equip humà del servei d’Accessibilitat i Senyalització està format per 10 professionals que pertanyen a l’Àrea de Clients i estan ubicats al Zeppi, a l’annex de l’edifici de Zona Franca 

L'ACA s’incorpora a l’estructura operativa dels CON i vetlla per la seguretat de les persones i les instal·lacions.

El col·lectiu de manteniment del Telefèric i el Funicular vetlla per l’òptim manteniment de les instal·lacions, cabines i equips del Telefèric i del Funicular, i actua en les instal·lacions segons les necessitats del moment.

L’equip humà de Logística de Venda i Recaptació està adscrit a l’Àrea d’Administració, Finances i Recursos Humans Corporatius i l'integren 14 persones.

1GenTMB

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB