Divendres, 24 de setembre de 2021

TMB implantarà un nou sistema de gestió

 

TMB implantarà un nou sistema de gestió

S'ha dissenyat i es començarà a implantar un únic sistema de gestió transversal que integrarà tots els requisits o polítiques que la Direcció de la companyia impulsa amb la voluntat de millorar i agilitzar tots els processos.

Redacció / 19.10.20 - 08:05h

El nou sistema de gestió se sosté en dues eines bàsiques i fonamentals, que són un únic quadre de comandament per al seguiment dels indicadors i un únic gestor documental en què qualsevol treballador pugui consultar el procediment i les instruccions internes de treball.

Amb el nou sistema de gestió s'aconsegueix una millora en l'eficiència del treball, s'optimitzen recursos i es redueixen costos. Permet que s'integrin en el sistema de gestió tots els requisits com ara la gestió de la qualitat (ISO9001 i UNE13816), la gestió ambiental i energètica (ISO14001 i ISO5001), la gestió de la seguretat (ISO45001) i d'altres, i permet l'alineació i traçabilitat de l'estratègia, els objectius, els processos i els procediments del sistema de gestió, així com la integració de processos que facilitin la transversalitat i el treball en equip, i també reduir el nombre d'auditories anuals, que passaran de 10 a 2 auditories a l'any.

El punt de partida del Sistema de Gestió TMB ha estat el mapa de procés que va ser aprovat per la direcció el passat mes de juny. D'aquí a uns dies l'equip de Qualitat i Medi Ambient realitzarà l'auditoria interna del Sistema de Gestió amb l'objectiu de detectar oportunitats de millora i per impulsar la millora contínua de processos, i el dia 10 de novembre se'n presentarà l'informe final.

 

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB