Divendres, 24 de setembre de 2021

TMB, finalista de la 2a edició dels Premis Big Data Talent Awards

 

Premi Big Data / Carles Teixidó

TMB, finalista de la 2a edició dels Premis Big Data Talent Awards

La proposta presentada, utilitzant dades reals de validacions unitàries de metro i bus, aconsegueix obtenir un model predictiu de demanda de passatge i crear un sistema de monitorització en temps real de la demanda de passatge per estació de metro.

Redacció - Carles Teixidó, tècnic responsable projectes Grup Prestació Serveis / 04.11.16 - 07:10h

Els Big Data Talent Awards tenen per objectiu reconèixer les tesis doctorals i projectes de final de carrera, màster o postgrau relacionats amb Big Data i Data Analítics amb més impacte socioeconòmic i amb la més gran innovació tecnològica.

El Carles Teixidó, que treballa al departament de Sistemes d'Informació de l'Àrea de Tecnologia, va presentar el treball de postgrau de Big Data fet a la UPC, que va realitzar juntament amb tres persones més, als premis Big Data Talent Award i van quedar premiats en segon lloc.

─Ara està molt de moda el Big Data, però, què és? 

El Big Data apareix fa pocs anys dins del  marc informàtic d'explotació de la informació. 

Aquest nou escenari tecnològic neix com una evolució del que s'anomena Business Intelligence (BI), ja existent, però amb algunes diferències força importants que s'engloben en el que s'etiqueta popularment com les 5V.

I què són les 5V?

Són la volumetria, la velocitat, versatilitat, veracitat i valor. Explico, breument, què significa cadascuna.

La volumetria és el repte de capturar, emmagatzemar i processar una quantitat ingent d'informació que els sistemes tradicionals analítics no suporten, ja que van ser dissenyats als anys 80 i 90.

La velocitat és la capacitat per processar la informació, no només de forma planificada com els sistemes tradicionals analítics, sinó en temps real o quasi real, per obtenir coneixement de manera molt més ràpida que abans.

En el cas de la versatilitat, no és condició necessària conèixer prèviament les dades i estructura de la informació d'origen que cal tractar per realitzar qualsevol tipus d'anàlisi. Succeeix igual respecte a si la informació que es vol processar és generada fora de l'organització que finalment l'explota (per exemple, empreses i organismes externs a TMB; Ajuntament, Generalitat, meteo.cat, Google Maps per conèixer l'estat del trànsit de superfície, Twitter, etc).

Atès que no sempre es coneixen a priori els orígens de la informació i les relacions entre totes les dades recollides i processades, la veracitat (o la falta de veracitat) és un factor clau per obtenir posteriorment un coneixement fidedigne de les dades, i, per tant, el filtratge i neteja de la informació és indispensable.

El valor és la peça fonamental de tot el nou paradigma BigData a nivell analític. S'incorpora la matemàtica i l'estadística avançada per tal d'extreure valor afegit de la informació processada i extreure un coneixement profund de la matèria que es vol analitzar i també descobrir. 

En què ha consistit el treball i quins avantatges pot tenir per al futur de TMB? 

Vaig proposar a la direcció de l'Àrea de Tecnologia utilitzar dades reals de validacions unitàries generades tant de Metro com de Bus dels últims 3 mesos, uns 90 dies, per poder realitzar el projecte final ("Public transport optimization through Big Data analytics") enfocat  a dos objectius principals que podrien ser d'ajuda per a TMB en general:

  • Emprar les dades de les validacions unitàries proporcionades per TMB, Metro i Bus, per tal de realitzar un estudi i aconseguir un model predictiu de demanda de passatge a nivell d'estació de metro i de línia de bus. Hi vam incloure factors externs a l'empresa, com la meteorologia de l'àrea metropolitana i grans esdeveniments amb impacte a la ciutat de Barcelona.
  • Crear un sistema de visualització i monitorització en temps real de la situació de la demanda i passatge per estació de metro. La informació se sobreimprimeix sobre el mapa cartogràfic de la ciutat.

Quin reconeixement han fet al vostre treball?

Al mes de juliol vam rebre un correu electrònic dels tutors del postgraduat, animant-nos a participar el 4 i 5 d'octubre a la segona edició del BigData Congress, que és el congrés de referència sobre Big Data a Catalunya. Durant aquests dos dies el congrés és el punt de trobada entre professionals, proveïdors i empreses que volen desenvolupar o bé ja realitzen projectes en aquest àmbit tecnològic. En aquest congrés s'organitzen els BigData Talent Awards, on es reconeixen els 3 millors projectes BigData de postgraduats i màsters presentats a totes les universitats al llarg del curs passat 2015-2016.

Vam passar la primera fase al mes d'agost i el congrés va acceptar el projecte com un dels 15 millors. Aquest 27 de setembre ens van informar que havíem aconseguit ser un dels projectes finalistes. És gratificant veure reconegut l'esforç personal efectuat al llarg de tot un curs, en què he intentat compatibilitzar-lo amb la feina del dia a dia, la família i altres obligacions personals.

Com veieu l’afectació de Big Data dins de TMB?

Ens permetrà conèixer més i millor alguns aspectes del negoci que avui no és possible descobrir ni computar amb els sistemes d'analítica actual, ateses les limitacions explicades anteriorment. Serà, per exemple, no només nou per les possibilitats que obre, sinó interessant veure l'efecte d'introduir informació de fora de l’empresa, trànsit, meteorologia, OpenData de l'Ajuntament i de la Generalitat, xarxes socials, etc, i creuar-la amb l'actual per tal que ajudin analíticament a conèixer i millorar l'organització, ja que TMB està molt interrelacionada amb el que succeeix a la ciutat i al territori. Projectes de gran abast i impacte que vindran properament, T-Mobilitat o ZeEUS, per exemple, ja podran beneficiar-se del nou entorn tecnològic BigData, i això permetrà a TMB obtenir nou coneixement que podrà aprofitar per millorar el servei en diferents fronts, com ara operacions, manteniment, regulació, horaris, frau, etc.

Finalment, cal indicar que per tal d'aconseguir a mitjà i llarg termini aquest guany per a TMB, serà necessari no només fer una adaptació tecnològica de l'organització, sinó que també caldrà preparar-se tècnicament i formativament amb noves habilitats per tal d'afrontar amb èxit aquest nou repte, que no és només informàtic. Caldrà que hi participi personal, especialistes de totes les àrees, per tal que l'aportació d'uns i altres a l'analítica i les accions que se'n desprenguin, siguin al més profitoses possible.

 
Video YouTube: 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB