Diumenge, 5 d'abril de 2020

Simulacre de vessament a les instal·lacions del CON de Ponent

 

Simulacre CON Ponent

Simulacre de vessament a les instal·lacions del CON de Ponent

L'exercici va consistir en un vessament de líquid refrigerant que es va dur a terme amb total normalitat, amb la participació dels equips d'emergència i dels treballadors que s'han vist afectats per l'emergència.

Noelia Vázquez Mouriz, tècnica de gestió ambiental / 21.01.20 - 08:20h

A les instal·lacions del CON de Ponent es va dur a terme un simulacre d'emergència que va consistir a simular el vessament de líquid refrigerant per trencament d'un contenidor de 1.000 l a causa d'una manipulació inadequada a l'hora de descarregar-lo del camió de transport.

Aquesta acció va consistir a recrear una situació d'emergència del pla d'autoprotecció del centre amb l'objectiu de posar en pràctica les consignes d'autoprotecció recollides, per comprovar la idoneïtat i el grau d'assimilació d'aquestes per part dels ocupants de les instal·lacions, així com trobar possibles punts de millora.

L'exercici es va desenvolupar amb la participació dels equips d'emergència i dels treballadors que s'han vist afectats per l'emergència amb tota normalitat. Es van fer trucades internes entre els equips d'emergència i les persones que la descobrien. Es va actuar seguint el procediment establert i fent servir els mitjans disponibles, i es va aconseguir controlar la situació d'emergència en un temps rècord de 7 minuts. 

Punts claus de l'actuació

Els punts clau d’aquesta actuació van ser:

Punts forts

 • El temps de resposta és curt i l'actuació global és ràpida. 
 • El primer pas és actuar sobre el punt de la fuita, en aquest cas una aixeta, i posteriorment col·locar el material absorbent davant les arquetes per evitar que arribi al clavegueram. 
 • Se sap on són els mitjans per acotar i absorbir el vessament, i es fan servir correctament. 
 • Es fan servir els EPIs disponibles en el kit de vessament.
 • La cadena de comunicació és efectiva.
 • S'aconsegueix acotar el vessament dintre de la xarxa de sanejament interna, a través d'arquetes practicables, sense que el producte vessat arribi al clavegueram general. 
 • Els residus generats es gestionen correctament. 
 • El centre d'alarma i control atura l'entrada de vehicles externs fins que no rep la trucada avisant de la finalització de l'emergència.

Punts de millora

 • No es comprova el producte que s'està vessant.
 • Es treballa per acotar i absorbir el vessament trepitjant el producte vessat. 
 • Durant la trucada al cap d'emergència no es facilita ni es reclama tota la informació necessària. 
 • No hi ha un primer avís al centre d'alarma i control per tal que aquest estigui informat del que ha succeït i es posi en contacte amb el cap de l'emergència. 
 • No es troben els telèfons dels membres dels equips ni del centre d'alarma i control disponibles per al cap de l'emergència. 

La valoració de l'actuació de tot el personal que va participar al simulacre ha estat molt positiva. S'agraeix la col·laboració tant al personal de TB com al personal extern que ha participat en el simulacre.

El CON de Ponent ha estat l’últim CON dels quatre que ha fet un simulacre.

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Llocs
Servei
Bus
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB