Divendres, 18 de setembre de 2020

Simulacre d'emergència a les instal·lacions del CON Horta

 

Vessament producte químic

Simulacre d'emergència a les instal·lacions del CON Horta

L'exercici es va desenvolupar amb tota normalitat amb la participació dels equips d'emergència i dels treballadors que s'han vist afectats per l'emergència.

Noelia Vázquez Mouriz, Tècnica Gestió Ambiental / 17.04.19 - 08:30h

El 27 de març a les instal·lacions del CON d'Horta es va dur a terme un simulacre d'emergència que va consistir a simular el vessament d'un producte químic mitjançant un trencament d'un contenidor de 1.000 l a causa d'una inadequada manipulació a l'hora de descarregar-lo del camió de transport.

Aquesta acció va consistir a recrear una situació d'emergència del pla d'autoprotecció del centre amb l'objectiu de posar en pràctica les consignes d'autoprotecció recollides, per comprovar la idoneïtat i el grau d'assimilació d'aquestes per part dels ocupants de les instal·lacions, així com trobar possibles punts de millora.

L'exercici es va desenvolupar, amb la participació dels equips d'emergència i dels treballadors que s'han vist afectats per l'emergència, amb tota normalitat. Es van fer trucades internes entre els equips d'emergència i les persones que descobreixen l'emergència. Es va actuar seguint el procediment establert i fent servir els mitjans disponibles, i es va aconseguir controlar la situació d'emergència en un temps de 15 minuts. 

La valoració de l'actuació de tot el personal participant al simulacre ha estat molt positiva.

Els punts clau en una actuació com aquesta són:

  • Facilitar tota la informació de l'emergència: identificar-se, indicar què ha passat, a quina àrea concreta i si hi ha ferits.
  • Identificar la substància vessada i protegir-se (fer servir els EPI, equips de protecció individual, corresponents).
  • Protegir els altres treballadors evacuant l'àrea i senyalitzant-la.
  • Actuar sobre l'origen del vessament per evitar que es continuï vessant (tancar vàlvules, incorporar dipòsits...).
  • Tapar els desaigües i absorbir el vessament amb material absorbent inert (No fer servir mai serradures).
  • Dipositar el material absorbent impregnat de producte al contenidor corresponent (adequadament tancat i etiquetat).

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Llocs
Servei
Bus
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB