El 2 de febrer, es va declarar la fase d'emergència.
El 2 de febrer, es va declarar la fase d'emergència.

Reserves per sota del 16%: declarada la fase d’emergència per sequera hidrològica

Aquest mes de febrer, el Pla especial de sequera del sistema Ter Llobregat ha entrat en fase d’emergència. Aquesta declaració, davant d’una sequera extrema, implica noves restriccions a tots els nivells i reclama, de tothom, un esforç de conscienciació i d’acció.  

Redacció - Gestió Mediambiental / 08.02.24 - 08:30h

El divendres 2 de febrer, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar la resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), donant el tret de sortida a la fase d’emergència per sequera hidrològica i a les noves reduccions en l'ús de l'aigua.

El sistema afectat en aquesta declaració és el Ter Llobregat, que inclou 202 municipis (entre els quals, Barcelona i la seva àrea metropolitana) i afecta sis milions de persones. Tot i que les restriccions es desglossen en mesures concretes en funció dels àmbits, en termes generals impliquen la limitació a 200 litres d’aigua per habitant i dia, de mitjana, per municipi.

Aquesta restricció afecta tant al consum domèstic, com a les activitats econòmiques, els centres sanitaris i els usos municipals, entre d’altres.

Principals restriccions domèstiques i comunitàries

Si ens centrem a la normativa que ens afecta a cadascú com a membre d’una llar, la recomanació és no superar els 90 litres per habitant i dia. Hem de tenir en compte que les restriccions s’han dividit en tres escenaris i que ara estem al primer en aquesta primera fase de l'emergència.

Entre les prohibicions (amb algunes excepcions molt limitades): netejar vehicles fora d’establiments comercials amb recirculació d’aigua; el reg de zones verdes i jardins (tant públics com privats); el reg de tipus esportiu queda restringit només a l’esport federat (i sempre amb aigua regenerada o freàtica); no es podran omplir, ni total ni parcialment, les piscines públiques, privades ni comunitàries; entre d’altres mesures, que aniran incrementant-se si s’escala als següents escenaris.

Restriccions industrials i l’esforç d’adaptació a TMB

L’objectiu fonamental i prioritari del pla i les mesures que allà es defineixen és assegurar l’abastament de la població, minimitzant els efectes negatius sobre l’estat dels recursos hídrics i els impactes econòmics sobre les activitats que utilitzen l’aigua com a factor de producció. El Pla especial de sequera estableix les mesures per mitigar o minimitzar els danys a mesura que avança la gravetat de la situació.

Així mateix, el protocol d’actuació per estat de sequera de la ciutat de Barcelona preveu que els grans consumidors d’aigua (més de 7.000 m3/any) elaborin un pla d’ús eficient de l’aigua per a les seves instal·lacions que sigui suficient, com a mínim, per adaptar-se a cada nou escenari que estableixi l’ACA. 

En el cas de TMB, al 2022 i inici de 2023 es van definir els plans de Bus i Metro per als episodis de sequera. Ara, amb l’activació de la fase d’emergència, s’han engegat les acciones definides per tal de aconseguir una reducció del 25% respecte del consum habitual.

Aquest 25% equival a un percentatge del consum total prou important perquè no siguin suficients les mesures de control de despesa desenvolupades en fases prèvies: ara es fa necessari suprimir neteges o disminuir-ne la freqüència, sempre vetllant perquè no hi hagi risc per a la seguretat i salut de la plantilla ni de les persones usuàries de Transports de Barcelona i Ferrocarril Metropolità de Barcelona.

Hi fa falta tothom

L’Administració fa un especial seguiment de l’acompliment en aquesta fase, incrementant la freqüència de lectura dels comptadors, augmentant el nombre de controls de qualitat de l’aigua i portant a terme un seguiment de l’eficàcia de les mesures establertes.

Alhora, des de TMB volem sensibilitzar els nostres treballadors i treballadores de la situació actual, encoratjant-los a fer un consum eficient dels recursos, tant en el seu temps a l’empresa com a les llars, per aconseguir, sumant esforços, els objectius marcats. 

Si vols conèixer l’avanç i canvis d'escenaris, pots consultar el web: 

Sequera a Barcelona, semàfor sequera

I en aquest enllaç, trobaràs alguns articles anteriors referits a la sensibilització i la lluita contra la emergència hidrològica portada a terme des d'aquesta plataforma.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB