Dijous, 16 de setembre de 2021

Recollida selectiva a les oficines de Taller Sagrera

 

Recollida selectiva / TMB

Recollida selectiva a les oficines de Taller Sagrera

Cada contenidor es diferencia de la resta pel color de la tapa i una etiqueta que permet saber quin tipus de residu hi va.

Yolanda Arnáez, tècnic de Medi Ambient / 02.12.19 - 10:14h

Un grup de treballadors del taller del centre de treball de Sagrera van proposar i implementar la recollida selectiva a les seves instal·lacions i, conjuntament amb el personal del centre, l’han desenvolupat i l’implantat a les oficines i al menjador del centre.

Amb l'objectiu de garantir l'òptima segregació de tots els residus assimilables a domèstics, s’han identificat els residus a destriar, els contenidors necessaris, la senyalització i la seva ubicació.

Els contenidors estan identificats amb un cartell i cada un d’ells es diferencia de la resta pel color de la tapa i per una etiqueta que permet saber quin tipus de residu hi va. La tapa groga correspon als envasos lleugers, la blava al paper i al cartró i la marro a l’orgànic. En el cas dels residus orgànics i els envasos lleugers, seran dipositats als punts de brossa neta que l’Ajuntament te davant del taller.

Amb la recollida selectiva podem reduir la quantitat global de residus que no es poden reciclar. El paper i el cartró representen el 25% en pes dels residus municipals generats a Catalunya. Els envasos lleugers representen aproximadament el 12% en pes dels residus municipals generats a Catalunya. Els envasos de plàstic es poden reciclar per a la fabricació de bosses de plàstic, mobiliari urbà, senyalització... o bé per a l'obtenció de nous envasos d'ús no alimentari (lleixius, detergents...). Les llaunes de ferro o les d'alumini són envasos 100 % reciclables mitjançant processos de fundició d'acer i alumini.

Amb la recollida selectiva es possibilita el reciclatge i l’estalvi d’energia i matèries primeres.

Agrair la proposta realitzada pels treballadors del centre i la seva col·laboració en tot el procés d’implantació així com al personal de neteja que es part fonamental per garantir la destinació final dels residus.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Llocs
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB