Dissabte, 19 de setembre de 2020

Quinze anys de certificat de qualitat de la formació

 

Formació / TMB

Quinze anys de certificat de qualitat de la formació

La formació de TMB ha superat, un any més, i ja en són quinze, l'auditoria externa de qualitat de formació de la norma ISO 9001:2008.

Redacció / 15.02.16 - 09:26h

L'activitat de formació és una responsabilitat de tota l'estructura de l'empresa i especialment dels formadors interns, ja que més del 70% de les hores de formació son impartides per aquests. La funció de la formació està certificada en la norma de qualitat ISO 9001:2008; per tant, els seus processos de gestió estan subjectes a auditories anuals efectuades per auditors externs. 

En les darreres 3 auditories externes no es va formular cap "no conformitat" per part de l'equip auditor, que va valorar el sistema qualificant-lo de prou madur i amb nombrosos punts forts a destacar, com ara el volum i abast de les accions formatives que es desenvolupen. Per exemple, el darrer any s'han impartit més de 182.000 hores de formació a més de 5.000 alumnes; un altre punt fort és l'alt nivell de satisfacció dels participants a la formació, que li han atorgat un valor global de 3,37 punts sobre 4.

Tot això porta a afirmar, amb criteris objectius i formulats des de l'exterior de la mateixa Unitat de Formació, que la gestió que es desenvolupa és molt acceptable en relació a l'esperada i que aquests resultats han estat assolits gràcies a la implicació de tota l'organització.  

Pla de formació 2016

Ja s'està duent a terme la formació recollida al Pla de formació de 2016. Podem destacar entre altres qüestions, en l'àmbit de Bus:

  • Formació adreçada a conductors de bus: Formació contínua CAP  (RD 1032-2007), Jornades de Participació de Línia, conducció de vehicles VEH (híbrids), conducció de vehicles VEH (elèctrics), PPA-prevenció d'accidents. 
  • Formació en Nova Xarxa de Bus prevista per a finals de febrer. 
  • Formació per a tècnics del taller central de bus de mecànica de motor MAN GNC-N2 i de tècnic autoritzat en VEH. 

Cal destacar que s'ha realitzat formació en usuari avançat VEH 35-A per a tècnics de manteniment. A finals d'aquest mes de febrer, aquest col·lectiu iniciarà formació en electricitat i electrònica dels busos. 

Des de l'1 de febrer s'ha iniciat un programa formatiu per als nous comandaments d'explotació de bus recentment promocionats. 

En l'àmbit de Metro cal destacar que s'ha finalitzat el darrer mòdul de Resolució i gestió d'incidències del programa formatiu per als nous TOLA L9-10 (ingressos per a l'ampliació de les línies automàtiques), continua fent-se tota la formació relacionada amb les habilitacions ferroviàries i els reciclatges al lloc de treball periòdics de diferents col·lectius, així com en matèria de qualitat, seguretat i PRL, havent-se iniciat un nou cicle per als AAC i motoristes de línies convencionals, que incorpora matèries com l'atenció al client i l'accessibilitat. 

Finalment, en l'àmbit dels CON de Bus i en el marc del sistema de gestió ambiental i gestió de l'energia, s'ha iniciat una formació en sensibilització a les ISO 14001 i 50001, per donar a conèixer al personal de manteniment, tallers i oficines de centre què són els sistemes de gestió d'acord amb els estàndards ISO 14001 i ISO 50001 i quines són les bones pràctiques que cal implantar per reduir l'impacte ambiental i el consum energètic en el seu lloc de treball.

 
Documents: 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB