Dissabte, 24 d'octubre de 2020

Presentació de la 2a edició del curs “Agents d’innovació de TMB”

 

Presentació de la 2a edició del curs “Agents d’innovació de TMB”

Avui s'ha fet la presentació en línia de la segona edició del curs d'agents d'innovació de TMB. 

Redacció / 27.04.20 - 12:40h

En aquesta segona edició participen 26 treballadors que han estat proposats per les diferents direccions de la companyia i pels agents d'innovació de la primera promoció. Cal destacar que tres dels alumnes han estat escollits entre els que van mostrar el seu interès a formar part de les futures promocions segons la crida que es va fer a la intranet. 

A la presentació del curs, i a la primera sessió de tutoria, que també s'ha fet avui, hi han participat tant els professors com els 26 nous alumnes. De manera excepcional per la crisi de la Covid-19, la School of International Studies de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF) ha habilitat una plataforma en línia per poder realitzar els tres primers mòduls, que es faran a distància. Així mateix, a mode de píndola, s'ha publicat per a tots els treballadors la presentació de la primera sessió del curs a l'espai #Joemquedoacasa. Hi podeu accedir a través del següent enllaç: http://tmbnet/rrhh/Joemquedoacasa/Joemquedoacasa_formacio.asp

El curs, que es realitza presencialment a la School of International Studies de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF), té un total de 43 hores lectives per aprofundir en els mecanismes i eines necessàries per posar en marxa processos d'innovació dins de l'empresa. 

Què són els agents d'innovació?

La figura de l'agent d'innovació és vital per a la posada en marxa de l'estratègia d'innovació oberta, començada l'any 2017 dins de TMB. Com a ambaixadors de la innovació, els agents complementaran les feines que es fan des de l'àrea per assolir la transformació cultural i el desenvolupament de les habilitats necessàries en matèria d'innovació.

L'agent d'innovació actua com a agent de canvi dins de l'organització divulgant el Pla d'Innovació, i alhora enllaça les iniciatives de la seva àrea/departament amb l'àrea d'innovació. Aquest perfil és compatible amb l'acompliment  de les tasques assignades al seu lloc de treball habitual.

Funcions principals 

  • Actua d'enllaç entre els responsables de l'àrea d'innovació a TMB i la seva àrea de treball.
  • Participa activament en l'organització i desenvolupament de les dinàmiques d'impuls de la cultura innovadora.
  • Actua com a referent d'innovació de la seva àrea de treball i amb la coordinació del responsable d'innovació dinamitza la innovació al seu departament.

Si esteu interessats a formar part de futures promocions, contacteu amb innovacio@tmb.cat

 

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB