Divendres, 28 de gener de 2022

Nova senyalització per a la vora d’andana d’Espanya (L1)

 

Nova senyalització per a la vora d’andana

Nova senyalització per a la vora d’andana d’Espanya (L1)

Coincidint amb l’inici del mes de setembre, i amb l’objectiu de garantir la seguretat de tots els passatgers, s’ha instal•lat a l’estació d’Espanya (L1) un paviment de senyalització visual i podotàctil.

Albert Piqué / 02.09.16 - 08:26h

El paviment, que ha estat instal•lat a la vora de l’andana i que cobreix tota la llargada de les andanes, està format per peces de 400 mm d’amplada i 2.500 mm de longitud, porta 5 tires de botons tronocònics —amb forma de con truncat— i es complementa amb una franja fotoluminescent de 6 cm d’amplada. 

Es tracta d’una prova pilot d’estudi de resultat, que s’allargarà aproximadament sis mesos i que ha de permetre valorar-ne la idoneïtat per fer-ne una instal•lació progressiva a tota la xarxa de metro de Barcelona, tal com ja han fet altres ciutats al seu transport suburbà i en determinats equipaments. 

D’aquesta manera es dóna resposta a una doble necessitat de seguretat. Per una banda, per a les persones invidents, evitant caigudes fortuïtes, alhora que es beneficia totes les persones amb baixa visió, les persones grans i els conductors dels trens en les operacions de tancament de portes. Per una altra, la instal•lació d'aquesta franja crea una zona de seguretat per a tots els passatgers, donat que està pensada per no se trepitjada pels usuaris mentre no hi hagi tren a l’andana. Es reforça així la consciencia col•lectiva de respecte al tren, que s'ha perdut en els darrers temps, i que està vinculada al Pla de Civisme de Metro i al Reglament de Viatgers.

El projecte i la prova pilot s’han desenvolupat d’una forma transversal dins l’estructura de Metro. Al capdavant hi ha el Departament de Gestió de Seguretat Ferroviària de Metro, tot i que també hi han participat les unitats de Prevenció de Riscos Laborals i de Seguretat i Protecció Civil, la Gerència L1, el CCM, i les unitats de Responsabilitat Social Corporativa, Manteniment d’Estacions, Senyalització i Imatge Corporativa, Projectes i Obra Civil, i Neteja. 

 

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Llocs
Servei
L1 / Metro
Infraestructura
Seccions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB