Dissabte, 27 de novembre de 2021

Nova política energètica a TMB

 

Nova política energètica a TMB

La nova versió de política energètica, que ha definit l'empresa i s'està implantant, s'adapta a la nova revisió de la norma voluntària de gestió energètica ISO 50.001:2018 

Redacció / 19.10.21 - 10:54h

Amb una flota de més de 1.100 autobusos i més de 175 trens i amb un consum d'energia sobre els 700 milions de kilowatts-hora, la despesa energètica de l'empresa és superior als 40 milions d'euros anuals, cosa que representa la segona despesa més important després de la dedicada al personal.

Conscient de la magnitud del volum d'energia que consumeix i dels impactes que aquest consum suposa, i amb la voluntat i la necessitat de millorar l'estalvi i l'eficiència energètica aportant millores en la productivitat i competitivitat i contribuint a la reducció de les emissions de gasos contaminants i d'efecte hivernacle, TMB ha elaborat una nova versió de la seva política energètica dintre de l'organització, que incorpora nous compromisos i en la qual es compromet a: 

  • Establir un sistema de gestió energètica adaptat a les seves activitats i al seu servei, que proporcioni un marc de treball per a l'establiment i seguiment d'objectius i fites energètiques, basat en la norma ISO 50.001:2018. 
  • Assegurar la disponibilitat d'informació, formació i recursos per tal d'assolir els objectius i fites energètiques definides, garantint la millora contínua de l'acompliment energètic i del seu sistema de gestió energètica. 
  • Complir els requisits legals i altres requisits aplicables relacionats amb l'àmbit energètic. 
  • Incorporar criteris energètics en la compra de béns, obres i serveis, així com en el disseny d'instal·lacions, equips, sistemes i processos que permetin millorar el seu comportament energètic. 
  • Ser una empresa de transport i mobilitat ciutadana que sigui referent per la seva contribució a la millora de la mobilitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la sostenibilitat urbana i el medi ambient. 
  • Adquirir compromisos voluntaris de reducció del consum energètic per tal d'avançar en la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, així com de promoció de les energies renovables i de millora de l'eficiència energètica.

TMB va certificar per primer cop el seu sistema de gestió energètic l'any 2017, amb la versió anterior de la norma. Aquest 2021 serà el primer any que es certificarà en la nova versió 2018, que incorpora nous conceptes tant per a l'adopció de l'estructura d'alt nivell (que s'equipara a la d'altres normes ISO), com per a canvis específics en la gestió de l'energia. 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB