Antoni Poveda, Ada Colau i Janet Sanz en la constitució del Consell de Municipis Metropolitans contra la contaminació / AMB
Antoni Poveda, Ada Colau i Janet Sanz en la constitució del Consell de Municipis Metropolitans contra la contaminació / AMB

Els municipis metropolitans s'uneixen contra la contaminació de l'aire

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha creat el Consell de Municipis Metropolitans per a la lluita contra la contaminació atmosfèrica, a través del qual elaborarà una estratègia conjunta per millorar la qualitat de l'aire en el territori.

Redacció / 03.12.15 - 12:58h

La contaminació de l'aire urbà és un greu problema per a moltes de les ciutats i metròpolis del planeta. De fet, segons un estudi de l'Agència Europea del Medi Ambient, es produeixen més de 430.000 morts prematures a Europa a causa de la contaminació atmosfèrica. En el cas d'Espanya, l'estudi atribueix 25.500 morts prematures a les partícules fines (de diàmetre inferior a 2,5 micres), 5.900 al diòxid de nitrogen i 1.800 a l'ozó.

En aquest context, l'AMB ha anunciat en un comunicat la creació del Consell de Municipis Metropolitans per a la lluita contra la contaminació atmosfèrica, que elaborarà una estratègia conjunta per millorar la qualitat de l'aire de la metròpolis.

La funció d'aquest nou organisme, que presideix l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà acordar i coordinar mesures conjuntes amb els 36 municipis metropolitans, identificar necessitats comunes i possibles solucions i potenciar programes i accions d'educació i sensibilització ciutadana. La vicepresidència serà exercida de forma compartida per la vicepresidenta de Medi Ambient de l'AMB, Janet Sanz, i el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, i de TMB, Antoni Poveda.

Evitar morts i mala salut

"L'objectiu del Consell serà, en essència, evitar les morts i els problemes de salut que afecten la ciutadania per respirar aire contaminat", ha explicat Sanz. El Consell buscarà la col·laboració de les administracions autonòmica i estatal, que tenen competències en àmbits com el transport, la indústria i grans infraestructures.

La intenció és que els grups de treball del Consell de municipis contra la contaminació atmosfèrica comencin a treballar en mesures coordinades per la reducció de la contaminació, no només en els episodis puntuals. Un altre dels grans objectius serà controlar i reduir els focus de contaminació generats pels àmbits d'indústria i energia, les grans infraestructures logístiques (com el port i l'aeroport) i el trànsit rodat. Antoni Poveda ha subratllat que “l'AMB ja ha considerat algunes opcions que el nou Consell podria dur a terme, com la potenciació i millora del transport públic, la progressiva introducció de vehicles elèctrics i híbrids i la declaració de zones de baixes emissions al voltant d'escoles i altres equipaments”.

En aquest sentit, demanarà la seva ajuda per introduir millores en el servei de transport públic interurbà, com la inversió en Rodalies, el desenvolupament de carrils bus d'accés a Barcelona (C-31, B-23), el desenvolupament dels accessos ferroviaris al Port de Barcelona i la millora de l'oferta de serveis de bus, així com la finalització de les obres de la línia 9 de metro i de l'estació multimodal de la Sagrera.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB