Dijous, 25 de febrer de 2021

Metro de Barcelona, primer avaluador independent de seguretat

 

Andana de l'estació de metro de Vall d'Hebron / Arxiu TMB

Metro de Barcelona, primer avaluador independent de seguretat

El ministeri de Foment ha facultat TMB per a la realització d’avaluacions i auditories de seguretat ferroviària.

Redacció - Gabinet de Premsa / 04.04.13 - 15:54h

Ferrocarril Metropolità de Barcelona esdevé el primer operador ferroviari europeu que obté un reconeixement com a ISA ─Avaluador Independent de Seguretat─.

El certificat ISA és un document que atorga el ministeri de Foment ─en qualitat de màxima autoritat ferroviària a Espanya─ i faculta el titular per a la realització d’avaluacions i auditories de seguretat ferroviària en tot el territori de la Unió Europea ─UE─, els estats associats a la UE i els que adoptin la normativa ferroviària europea com a pròpia.

TMB és el primer operador ferroviari europeu que obté un reconeixement com a ISA i actualment és l’únic que ha obtingut la ISA d’operació. Aquesta certificació representa un reconeixement a TMB com a referent internacional pel que fa a la seguretat ferroviària i alhora una oportunitat de futur per a l'empresa que li permetrà obrir una nova línia de negoci, ja que la certificació ISA d’operació és un producte únic en el sector ferroviari.

A partir d'ara, TMB està capacitada per realitzar avaluacions i auditories de seguretat ferroviària en tot el territori de la UE i als països que adoptin la normativa ferroviària europea, cosa que li atorga un posicionament avantatjós en el mercat de licitació de projectes i per tant esdevé una eina més per afrontar les dificultats derivades de la crisi econòmica.

El 2009, Metro de Barcelona va crear un departament específic de Gestió de la Seguretat Ferroviària, que ha coordinat l'elaboració i la implantació d’un sistema de gestió totalment adaptat a les directius i normatives vigents, i en què ha participat gairebé la totalitat dels departaments de la companyia.

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB