Divendres, 7 de maig de 2021

Macrosessió 'Experiència conductor/a de bus'

 

Núvol de paraules opinió conductor/a

Macrosessió 'Experiència conductor/a de bus'

Dimarts es van presentar els resultats obtinguts de les quatre proves pilot realitzades des de l'11 de novembre i la metodologia a seguir per a la seva escalabilitat. La idea d'aquest primer exercici ha estat conèixer, valorar i mesurar cap a on avancen les iniciatives i proposar idees de cara a donar-los escalabilitat.

Redacció / 24.12.20 - 07:33h

L'objectiu de la macrosessió ha estat compartir els objectius específics, l'experiència i els resultats obtinguts amb la posada a prova de cada una de les quatre iniciatives mitjançant les proves pilot que s'han realitzat, que han estat presentades pels membres que formen cada un dels 4 equips de treball. 

Les quatre iniciatives que han format part de la prova pilot són: 

1. Vídeo utilització Bus

2. Reconeixement del conductor/a

3. Vídeo reciclatge sèrie 55 

4. Observatori multidisciplinari (millora de les instal·lacions de lavabos i polsadors de sol·licitud de parada)

I els resultats que s'han presentat de cadascuna han estat: 

1. Impactes i interaccions a les xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube) amb un 57,14% de molt satisfets i un 42,86% de satisfets quant a la utilitat del vídeo. Les incidències s'han vist reduïdes en un 33,33% amb l'emissió durant una setmana del vídeo al MouTV de la H6, a partir de les observacions dins del bus (2 al matí i 2 a la tarda en hora punta). (Pots consultar els resultats al document publicat al peu de l'article).

2. De 18 enquestats, 14 s'han trobat menys sols i 4 igual amb les accions dutes a terme. Es proposen més reunions de línia i visites per part dels comandaments d'Explotació (CE) i del comandaments Grup Operatiu Logístic (CGOL) durant el servei com a possibles accions per part de l'empresa, ja que consideren molt important (4,5/5) l'apropament de l'empresa al treballador. 

3. El 100% de les persones que han visualitzat el vídeo de reciclatge de la sèrie 55 manifesten que els ha agradat, i l'han considerat útil en un 4,57/5.

4. Un 68%  dels conductors/es (53/78) que van mostrar la seva opinió en l'Observatori Multidisciplinari creuen que el temps de resposta a les dues qüestions plantejades ha estat adequat (4,19/5 de mitjana), que el canal utilitzat “veure cap” i correu electrònic és adequat (3,96/5 de mitjana) i han sentit que s'ha tingut en consideració la seva opinió (4,08/5).  

Resum del procés 

D'on partim?

A finals de l'any 2019 l'Àrea Operativa de Bus i l'Àrea d'Organització i Persones van realitzar la part qualitativa d'un estudi de riscos psicosocials del col·lectiu de conductors/es de bus. De les conclusions que es van extreure de l'estudi dels resultats es va comprovar que aquests tenien un alt grau de coincidència amb els resultats de la fase de diagnòstic de l'Employee Journey Maps de Conductors/es de Bus, que s'havia realitat recentment. Veient la coincidència de resultats, durant el primer semestre d'enguany es va realitzar un exercici de comparativa entre ambdós estudis per tal de fer un pla d'acció comuna, el Pla d'acció en matèria de riscos psicosocials i experiència del conductor/a.

D'aquest pla d'acció comuna en surten les 4 línies transformadores identificades, que seran el punt de partida per començar a treballar:

  • Comunicació i participació: Millorar la comunicació bidireccional, implicant els conductors/es en la presa de decisions.
  • Empoderament: Incrementar l'autoconfiança dels conductors/es per actuar davant d'imprevistos.
  • Compromís: Augmentar la identificació dels conductors/es amb els valors de l'empresa i el propòsit diari del seu rol. 
  • Compartir: Identificar les millors pràctiques de gestió de persones de cada CON i estendre-les als altres centres de treball.

Mitjançant la plataforma TMBInnova es convida els conductors a aportar idees per a la millora de cada una d'aquestes 4 línies. En surten 50 idees que es transformen en 17 iniciatives. Després d'un procés de votació d'aquestes 17 iniciatives es van triar les 6 més votades.

Sis equips van començar a treballar les 6 iniciatives més votades per concentrar-les en només 4 iniciatives i 4 equips (3 equips es van agrupar per treballar com una sola iniciativa les 3 proposades, ja que així donaven resposta a dues de les línies transformadores).

Ahir es van presentar els resultats obtinguts de l'estudi de les 4 proves pilot i la metodologia a seguir per a la seva escalabilitat. L'estudi l'han presentat els membres que formen cada un dels 4 equips de treball. 

Els objectius d'aquestes iniciatives han estat, principalment:

1. Elaborar el guió per editar una peça informativa a tall de consell de viatge per tal que el client faci un millor ús del servei que ofereix el conductor/a.  

2. Editar un vídeo de la sèrie 55 i distribuir-lo entre els conductors/es del CON d'Horta per facilitar-los la seva activitat.

3. Establir un seguit d'accions per tal que el conductor/a no es trobi tan sol durant el servei. 

i 4. Realitzar una reunió de l'Observatori Multidisciplinari. A partir de la consulta i implicació de conductors/es es fa una proposta de millora a responsables i especialistes tècnics de la gestió de les instal·lacions de lavabos al terminal de línia i dels polsadors de sol·licitud de parada al bus per evitar conflictes amb els clients.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Bus
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB