Imatge d’inici de l’aplicació GeoPortal / TMB
Imatge d’inici de l’aplicació GeoPortal / TMB

GeoPortal, nou sistema d’informació geogràfica

El GeoPortal és una eina de tecnologia aplicada destinada a ajudar els professionals de TMB,  que permet explotar d’una manera intuïtiva i amb un llenguatge molt proper al negoci totes les dades georeferenciades disponibles als sistemes GIS ─Sistema d’Informació Geogràfica─ de la companyia.

Redacció - José Manuel Rodríguez, del departament d’Arquitectura i Innovació de l’Àrea de Tecnologia / 16.05.13 - 10:30h

Emmarcat dins del pla director de tecnologia de TMB, s’ha endegat una nova eina, el GeoPortal, destinada a facilitar a un ampli ventall de treballadors de l’empresa l’accés a la visualització de les infraestructures de la xarxa de metro ─estacions, túnels i cotxeres─, i en el cas de bus, de parades, recorreguts i esdeveniments programats.

Aquesta eina és la part visible de limportant esforç que s’ha realitzat els darrers anys tant en làmbit de Metro com de Bus per identificar, estructurar, recopilar i carregar la informació de negoci susceptible de ser gestionada sobre el territori, i que amb el suport de l’àrea de tecnologia ha acabat convertint-se en un portal web a través del qual es poden visualitzar totes les infraestructures de TMB.

En l’àmbit de Bus es disposa de la ubicació de totes les parades de la xarxa ─al voltant de 3.000─, recorreguts consolidats ─més de 100 línies, incloent-hi recorreguts d’entrades i sortides dels dipòsits─ i tots els desviaments que s’apliquen sobre els recorreguts ─més de 800 alteracions per any.

En l’àmbit de Metro, es disposa de la informació en planta de la infraestructura de túnel, estacions i cotxeres ─a partir de més de 600 plànols CAD normalitzats─, i comença a créixer la informació de negoci sobre aquesta ─més de 2.500 dependències o espais i més de 3.000 elements de negoci.

Imatge instal·lacions de Metro de l’aplicació GeoPortal
Imatge instal·lacions de Metro de l’aplicació GeoPortal
Imatge instal·lacions de Bus de l’aplicació GeoPortal
Imatge instal·lacions de Bus de l’aplicació GeoPortal

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB