Diumenge, 5 d'abril de 2020

Estar sa no és només no estar malalt

 

COIB

Estar sa no és només no estar malalt

Què és per tu estar sa? La celebració del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut a la Feina —el 28 d'abril— és un bon dia per reflexionar sobre quina és la nostra percepció de la salut

Servei de Prevenció en col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona / 20.04.18 - 12:45h

Tot sovint creiem que tenir salut o estar sa és sinònim de no estar malalt i no sempre és així. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com un estat ple de benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malalties. 

De definicions de salut n'hi ha moltes. La tendència actual entre els professionals és plantejar la salut com un fet constant on el que és veritablement important és la capacitat que tenim d'adaptar-nos a una nova situació. D'aquesta manera, s'entén la salut com una manera de viure, com un dret i un deure de cada persona que es converteix alhora en la responsabilitat de cadascú. 

Aquesta premissa ens porta a pensar que una persona amb una malaltia crònica, per exemple que pateix diabetis, pot viure amb plenitud, perfectament adaptada i, per tant, sentir-se saludable. En molts casos, no li seria difícil assolir un estat de benestar i autonomia provant de viure la malaltia i la salut com una oportunitat de descobriment i millora personal.

Cada cop és més clar que hem de tenir cura de les nostres necessitats físiques i emocionals. Aquesta responsabilitat per la pròpia salut fa que els professionals de la salut passin a ser persones altament qualificades a la nostra disposició amb l'objectiu d'acompanyar-nos en la presa de decisions respecte a la salut, més enllà de la malaltia. Aquests professionals caldrà que aportin coneixements i promocionin també aquelles actituds i habilitats més adequades en cada circumstància.  

La promoció dels factors protectors, que són tots aquells que generen salut, com per exemple el nivell socioeconòmic, els equipaments esportius, les activitats culturals, la pertinença a grups d'esbarjo, l'autocontrol, l'autoestima, uns bons hàbits comunicatius, entre d'altres, són clau per millorar la nostra salut sense pensar en la malaltia.

Recorda que sempre pots comptar amb un professional que et donarà suport sobre qualsevol aspecte de la teva salut. Contacta amb el Servei de Prevenció-Medicina del Treball per sol·licitar ajuda en qüestions de salut (ext. 88077). Des de fa anys funcionen diferents programes específics per atendre trastorns mentals, addiccions, deixar de fumar, perdre pes i altres campanyes de promoció de la salut i preventius (vacunació, cardiopatia, càncer de còlon... etc).

Aquest és un text adaptat de la plataforma infermeravirtual.com

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB