Dissabte, 6 de març de 2021

Des del 2011 TMB participa en la gestió del transport públic de l’Aglomeració de Perpinyà-Mediterranée

 

Compagnie de transport Perpignan Mediterranee / Pep Herrero

Des del 2011 TMB participa en la gestió del transport públic de l’Aglomeració de Perpinyà-Mediterranée

L’any 2011 TMB va guanyar, juntament amb Vectalia, el concurs per operar el transport urbà i interurbà, així com d’altres serveis complementaris de mobilitat, a l’àrea metropolitana de Perpinyà.

Redacció - Carlo Roberto Mariño Sánchez, Director Adjunt Àrea Promoció Comercial / 19.07.13 - 07:53h

Ara fa dos anys l’empresa va iniciar una nova línia de negoci internacional: la participació en la gestió de l’operació de xarxes de transport, i va posar un primer peu a França.

La Corporation Française de Transport (CFT), empresa participada per TMB amb el 20% i pel grup alacantí Vectalia amb el 80% de les accions de la societat, va guanyar  el concurs per assumir durant vuit anys loperació del transport urbà i interurbà, així com d’altres serveis complementaris decomobilitat a làrea metropolitana de Perpinyà-Mediterranée, on operen 30 línies de bus, amb 229 vehicles ─112 de servei urbà i 117 dinterurbans.

Els objectius que persegueix l’Aglomeració de Perpinyà, àrea metropolitana integrada per 36 municipis i un total de 300.000 habitants, són dos:

 • Potenciar la utilització del transport públic amb l’objectiu d’assolir un increment substancial del nombre de viatgers de la xarxa abans de l’any 2019.
 • Millorar la qualitat del servei ofert impulsant l’actualització del disseny de la xarxa, introduint noves solucions de transports com ara el bus d’alt nivell de servei, adequant la flota d’autobusos als nous estàndards europeus i donant entrada a les noves tecnologies, en especial aquelles que afavoreixin la millora de la informació a l’usuari.

Tot un repte per a TMB i Vectalia. El servei de transport que s’està donant és molt ampli, inclou el transport urbà, interurbà, transport escolar, transport de demanda o transport de desplaçament per a empreses.

Quin és el paper de TMB?

TMB juga dos rols dins del projecte de Perpinyà, un com a soci i un altre com a proveïdor de coneixement, mitjançant un procés d’assistència tècnica permanent.

Com a soci, TMB participa de forma activa tant en els aspectes de definició estratègica com en l’elaboració del pla de negoci, pressupostos, seguiment i control de la gestió, etc... fent-ho possible des del Consell d’Administració de l’empresa CFT.

Com a proveïdor d’assistència tècnica, la tasca principal és oferir tot el seu coneixement i experiència com a operador d’una gran xarxa intermodal. El paper de TMB és guiar CFT en lanàlisi i definició de les necessitats respecte a cinc grans grups:

 • Desenvolupament de la xarxa de transport, amb especial atenció a la posada en marxa del BHNS (bus d’alt nivell de servei). Anàlisi i propostes de millora en relació a la configuració de la xarxa de transport (planificació de servei, estudis origen / destí per l’ajust d’oferta a demanda, enquestes de mobilitat, etc.).
 • Millora del model d’operació de la xarxa (programació del servei, generació d’horaris i serveis, regulació / SAE, inspecció, gestió d’incidències, manteniment de parades, informació de servei a l’usuari, etc.). Aquesta col·laboració va des de la definició de procediments fins a la formació de comandaments.
 • Millora del model de manteniment d’autobusos i infraestructures necessàries impulsant l’elaboració d’un pla director de sostenibilitat.
 • Desenvolupament del sistema d’informació de gestió, perfeccionant la informació periòdica que s’ha de donar tant a l’accionista com a l’autoritat política de tutela, afavorint la introducció d’eines de suport a la presa de decisions (quadre de comandament integral i informes mensuals de gestió) i d’avaluació del servei ofert des d’un punt de vista qualitatiu (enquestes de satisfacció dels clients, mesures del nivell de prestació del servei, etc.).
 • Desenvolupament dels sistemes comercial i d’informació i comunicació al client. Una aposta important per la difusió del conjunt de serveis a través de campanyes de comunicació i màrqueting. Aquest grup també inclou els reptes d’introduir millores en el sistema d’informació a l’usuari, especialment de tipus online, i d’introduir millores en el sistema de venda i validació de títols de transport, desenvolupant packs que puguin incloure títols de transport utilitzats a les xarxes de TMB.

L’assistència tècnica que s’està donant persegueix la millora i transformació de l’empresa CFT, per respondre a l’Aglomeració de Perpinyà amb els nivells de qualitat i satisfacció del client que demanen, maximitzar a la vegada la rendibilitat econòmica de l’operació, i constituir-se en operador de referència del Grup Vectalia-TMB.

Per portar a terme aquests reptes s’ha elaborat un full de ruta per a aquests vuit anys, amb les diferents accions que shan de dur a terme per a cadascun dels cinc grups.

Què s’ha fet en aquests dos anys?

S’ha començat treballant en la millora del model de regulació, reparació, llançament i regulació del servei, control del frau i informació al viatger.

Aquesta feina ha desembocat en diverses accions, de les quals podem destacar:

 • Desenvolupament d’un mapa de processos.
 • Elaboració de directrius, procediments i instruccions del mapa de processos.
 • Desenvolupament del manual de regulació.
 • Elaboració d’un pla de gestió del canvi.
 • Disseny i execució d’un Pla de Formació Integral. Aquesta formació, a càrrec de professionals de TMB, s’ha impartit a tota l’estructura de comandament d’explotació i quadre de serveis amb l’objectiu de potenciar l’eina SAE i generar la figura del CIE (Comandament Intermedi d’Explotació), inexistent fins ara a Perpinyà, com a element dinamitzador del projecte de millora del model de regulació.

Qui ha participat en aquest projecte?

Tot i que la direcció del projecte es porta des del departament d’Internacional en estreta col·laboració amb la Direcció General de Bus, hi estan involucrats molts altres departaments.

De manera especial, Operacions de Bus hi ha contribuït amb el personal dels Centres Operatius de Negoci i del Centre de Regulació d’Operacions amb dos caps de Grup Operatiu (Joan Carles Plana i Joan Botella) i dos comandaments d’explotació (Isabel López i J.A. González).

Pel que fa a la resta d’organització de TMB, moltes persones de l’organització han participat, i ho continuen fent, en el projecte: Planificació del Servei, Recursos Humans, Serveis Centrals, Programació, Projectes i l’Àrea Tècnica de Bus, Gabinet d’Estudis, Auditoria Interna, Publicitat i Comunicació.

A tots els volem felicitar per la bona feina feta, que deixa molt amunt la imatge i el prestigi de TMB, i que es reconeix en la satisfacció i l’agraïment de totes les persones de Perpinyà que han treballat amb els nostres professionals.

Quines són les pròximes passes?

Per a aquest any 2013 les accions previstes són, entre altres coses:

 • La reformulació dels sistemes d’indicadors de gestió de l’empresa, amb el disseny i desenvolupament del quadre de comandament integral (Balance Score Card). Aquest treball inclou el desenvolupament dels informes, tant mensuals com anuals, dirigits a l’Aglomeració i als accionistes.
 • En la següent etapa de la millora del model de regulació, per l’any 2013 està previst analitzar la possibilitat de participació de TMB en el procés d’elaboració d’horaris i serveis, aprofitant tant l’experiència acumulada como les eines disponibles (Aplicació HASTUS per a l’elaboració d’horaris).
 • Posada en marxa d’accions comercials conjuntes (venda de packs de títols de transport d’ambdues xarxes) aprofitant la imminent posada en marxa de la línia d’AVE-TGV entre Barcelona i Perpinyà.

I tot això sense oblidar els beneficis quant a noves experiències que faran créixer el “know how” de l’empresa que obtindrà TMB d’aquesta nova línia de negoci, l’operació dels transports de Perpinyà.

Compagnie de transport Perpignan Mediterranee / Pep Herrero
Compagnie de transport Perpignan Mediterranee / Pep Herrero
Compagnie de transport Perpignan Mediterranee / Pep Herrero
Compagnie de transport Perpignan Mediterranee / Pep Herrero

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Bus
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB