Divendres, 24 de setembre de 2021

Comença la rehabilitació de la coberta del taller de Sagrera

 

Comença la rehabilitació de la coberta del taller de Sagrera

Els treballs, que comportaran la retirada de planxes de fibrociment, s’allargaran tot l’estiu i es faran amb estrictes mesures de prevenció i control ambiental consensuades amb Districte, veïns i comunitat escolar.

Redacció / 23.06.20 - 09:59h

L’actuació s’ha planificat amb el màxim detall pel que fa a les mesures de prevenció i control ambiental, ja que comença amb la retirada segura d’un nombre important de planxes de fibrociment, a càrrec d’una empresa amb l’acreditació RERA i es realitzarà segons el pla de treball aprovat per l’administració.

Per al control del desamiantatge, a més de les mesures incloses en el pla de treball, TMB compta amb l’assessorament especialitzat de l’empresa ACM 2020, que dirigeix l’expert higienista Lluís Mallart, des de la fase de projecte i durant l’execució. S’han seguit els criteris més exigents de seguretat i higiene, tant per als treballadors com per als veïns i usuaris de l’entorn: confinament estàtic, mostrejos ambientals exhaustius i anàlisi de mostres amb microscòpia electrònica.

Una de les mesures addicionals adoptades és la presa de mostres ambientals en una finca de l’entorn, amb l’autorització del propietari, i a l’exterior d’una dependència de TMB, per verificar el correcte funcionament del sistema de bombolla que protegirà les obres.

En paral·lel amb la redacció del projecte i la preparació de l’obra, s’han celebrat diverses reunions entre TMB, el Districte, la direcció i l’associació de famílies de l’escola L’Estel, situada a la mateixa illa de cases, i l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, tant presencials com a distància. En aquest procés de diàleg es va consensuar una planificació perquè l’actuació tingués lloc durant les vacances escolars. Per això l’inici serà just passat Sant Joan i el final de la part del desamiantatge s’ha previst per al 13 de setembre, abans que comenci el curs. La rehabilitació de la totalitat de la coberta s’allargarà uns mesos més, fins a l’abril del 2021. El pressupost de l’actuació puja a 2,5 milions d’euros.

Pla integral de desamiantatge

TMB desenvolupa des del 2018 un pla integral de desamiantatge que inclou mesures de detecció, anàlisi, retirada o neutralització dels elements afectats en vehicles i dependències, seguint un ordre de prioritats i posant sempre en primer terme la salut de les persones. La intervenció en la coberta del taller de la Sagrera és la de més abast del pla, en termes de quantitat de material amb contingut d’amiant, i ha estat planificada minuciosament al llarg de l’últim any, en què s’ha redactat el projecte, s’han dissenyat les mesures de prevenció i s’ha desenvolupat un diàleg obert amb les parts afectades.

Dins del pla de desamiantatge, fins ara s’han retirat de manera segura unes 149 tones de fibrociment i se n’han tractat 81 tones més, d’un total de 440 tones inventariades, en forma de planxes, tubs i altres elements constructius de la xarxa de metro. Aquest estiu està previst realitzar altres actuacions de retirada, de menys envergadura, al taller de Vilapicina i a l’estació de La Pau de la línia 4. El pla de TMB és eliminar, tractar o confinar tot el fibrociment de la xarxa en tres anys.

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Llocs
Servei
Infraestructura
Seccions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB