Avui s'ha signat el Pla d’Igualtat de Metro

El document recull el compromís de la direcció per impulsar la implementació del Pla d’Igualtat de Metro durant el seu període de vigència, tot establint els mecanismes de seguiment i avaluació necessaris per garantir-ne l'execució.

Redacció / 07.06.22 - 15:12h

Aquest matí s’ha signat el document del Pla d’Igualtat de Metro que en els últims mesos s’ha estat treballant amb la part social.

El document declara expressament el compromís de l’empresa envers la detecció, implantació i desenvolupament de mesures que incorporin la perspectiva de gènere per aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes. Es tracta d’un principi estratègic de la política corporativa de gestió de persones, d’acord amb la normativa aplicable i la creixent exigència de contribució al desenvolupament sostenible, inclusiu i equitatiu de la societat.

El pla recull un conjunt ordenat de mesures adoptades després de fer una diagnosi de situació per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i per prevenir qualsevol mena de discriminació, a més d'articular els corresponents sistemes de seguiment i avaluació.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB