Vigila la violació de seguretat en la protecció de dades

Qualsevol pèrdua de control sobre les dades personals responsabilitat de TMB es considera una violació de seguretat. És molt important que, en aquest cas, se segueixin els procediments establerts per l’empresa

Bon Govern / 01.06.22 - 09:45h

La normativa de protecció de dades defineix com a violació de seguretat qualsevol fet que “ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades”. Per exemple, un robatori o pèrdua d’un mòbil o ordinador d’empresa, una acció de hacking o malware són potencials violacions de seguretat si afecten dades personals.

Les violacions de seguretat en protecció de dades poden tenir un origen accidental o intencionat i, a més, poden afectar dades tractades tant de manera automatitzada com en suport paper. Així mateix, poden afectar la confidencialitat (per exemple: persones que no estan autoritzades –fins i tot dins de l'organització–, o no tenen un propòsit legítim, accedeixen a les dades personals), a la integritat (es dona quan s’altera la informació original de manera no autoritzada o controlada) i/o a la disponibilitat (es dona quan no es pot accedir a les dades originals) de les dades personals.

Tan aviat com el personal de la companyia tingui sospites que s’ha produït una violació de seguretat, s’ha d’efectuar la preceptiva notificació a l’empresa per iniciar l’estudi de l’incident. Aquesta notificació ha de realitzar-se tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, dins de les 24 hores següents al succés que ha provocat l'incident.

Per ampliar la informació relacionada, a la Intranet disposeu del procediment ‘P1005’, d’obligat compliment, relatiu a la gestió de bretxes de seguretat en relació amb dades de caràcter personal.

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB