Estintolament de les vies a l'estació de metro de Baró de Viver / Hora Punta
Estintolament de les vies a l'estació de metro de Baró de Viver / Hora Punta

Reforç metàl·lic a la zona de vies de Baró de Viver

Sobre la plataforma de via de l'estació de Baró de Viver s'hi ha col·locat un estintolament especial amb bigues d'acer que aporta rigidesa i seguretat en un tram afectat per filtracions d'aigües subterrànies.

Redacció / 23.12.14 - 15:41h

L'estació de Baró de Viver de la línia 1 de metro és dins l'àrea d'influència dels aqüífers del riu Besòs. Per això hi sol haver una presència regular d'aigua, que s'extreu mitjançant bombes, una presència que es va fer més patent a primers de desembre, junt amb l'aflorament de sediments a través d'un fissura a la plataforma de formigó que suporta les vies.

Tècnics de TMB i de la direcció general d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat van descartar, mitjançant mesuraments geotècnics i cales, que s'haguessin produït deformacions o danys majors a la plataforma, per la qual cosa es va mantenir la circulació de trens a velocitat reduïda (15 quilòmetres per hora), mentre es preparava un reforç preventiu eficaç de les vies.

Aquest reforç, mitjançant diverses bigues d'acer que travessen els carrils i els sostenen en la seva posició, ha quedat muntat en un tram d'uns vint metres de totes dues vies. Al mateix temps, els trens tenen ara autorització per circular fins a 35 quilòmetres per hora en aquesta estació.

El reforç de les vies és una mesura transitòria mentre TMB i la direcció general d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre fan un estudi aprofundit de les condicions del terreny al voltant de l'estació i les possibles mesures a prendre per millorar-ne la impermeabilització. L'any 2006 ja es va dissenyar i executar un projecte de reforç amb injeccions de formigó a l'entorn de Baró de Viver i Trinitat Vella, per pal·liar el problema històric de l'elevació del nivell de les aigües subterrànies al delta del Besòs que afecta aquest sector de la línia 1.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Conceptes
Infraestructura
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB