A TMB, tothom suma!

Després d’un procés per radiografiar la problemàtica de l’absentisme a TMB, comença una campanya informativa per donar a conèixer els serveis que l’empresa ofereix per reduir els processos de baixa laboral.

Redacció / 18.10.22 - 13:06h

Els índexs d’absentisme a TMB són força més alts que en empreses del mateix sector. A banda d’una pèrdua de competitivitat de la companyia, això genera una distorsió molt important en el desenvolupament de les tasques diàries i en la conciliació d’altres treballadors i treballadores, que veuen afectades les seves càrregues de treball.

Per això, l’any passat es va fer una enquesta al personal per identificar la seva percepció sobre la problemàtica de l’absentisme i, juntament amb altres dades quantitatives i qualitatives recollides durant el procés d’anàlisi de la situació, la companyia ha preparat nous recursos i metodologies per millorar els índexs d’absentisme i, per tant, fer més sostenible i competitiva TMB com a organització.

En els propers dies, als centres de treball es començaran a veure diversos elements de la campanya “A TMB, tothom suma!”, que pretén sensibilitzar tot el personal de la importància del treball en equip, així com de la problemàtica que es genera davant l’absència d’un treballador o treballadora.

La campanya també comptarà amb informació dels recursos que TMB ofereix al seu personal per tenir una salut de qualitat i per reduir tot el que sigui possible els processos d’incapacitat temporal (IT), també coneguts com a processos de baixa laboral.     

Acompanyament durant la incapacitat temporal (IT)

Si la baixa per IT és superior a quinze dies, cal que la persona vagi, presencialment, al Centre Mèdic de Ribes a aportar el comunicat de comunicació de baixa i a informar del seu problema de salut amb l’objectiu de poder fer un acompanyament actiu amb el personal sanitari de l’empresa per tal de contribuir, sempre que sigui possible, a la seva recuperació.

En aquest acompanyament es determinarà si s’activen els recursos interns en les especialitats medicoquirúrgiques disponibles:

 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Medicina interna
 • Psicologia clínica
 • Psiquiatria
 • Avaluació mèdica pericial
 • Diagnòstic per la imatge
 • Rehabilitació funcional
 • Treball social

Per tal de mantenir el contacte personal a partir dels 15 dies esmentats, posteriorment i durant tot l’episodi de baixa, cal aportar els comunicats de comunicació de baixa presencialment al Centre Mèdic de Ribes.

Trastorn de salut en temps de treball

Si la lesió, dany o trastorn de salut no ha estat causada per un succés sobtat, imprevist i no desitjat que ha alterat la marxa normal de l’activitat laboral, l’atenció sanitària s’atendrà al sistema públic de salut i, per tant, no caldrà emplenar el volant d’assistència sanitària.

En aquests casos no es farà un volant d’assistència i la derivació es farà per tal que sigui atès, en cas d’urgències, al centre sanitari públic més proper.

Si la lesió (ferida, contusió, hematoma, esquinç, hemorràgia, fractura, cremada o menyscapte psíquic) ha estat causat per un succés sobtat, imprevist i no desitjat que ha alterat la marxa normal de l’activitat laboral, l’atenció sanitària es gestionarà com a accident de treball i, per tant, cal fer un volant d’assistència sanitària* i derivar el treballador o la treballadora a:

Laborables, de dilluns a dijous, de 8.00 a 20.00 h i els divendres, de 8.00 a 15.00 h: CENTRE MÈDIC TMB (Ribes) – UELAT, Carrer Ribes, 49-53, 08013 Barcelona, Telèfon: 933 286 168 (ext. 86168).

Fora d’aquest horari, les urgències s’atenen a: Hospital del Pilar, C/ Balmes, 271, 08006 Barcelona. Urgències: 932 360 512

Les urgències oculars s’atenen sempre a: Centre CLINSAFA: C/ Torras i Pujalt 1, Barcelona. Urgències 936029456

Si la lesió es produeix a la via pública en anar o en tornar de treballar, per tal que es pugui considerar accident de treball, és requisit imprescindible que l’atenció sanitària es faci al centre públic més proper al lloc de l’accident.

Alhora, els treballadors i treballadores de TMB també disposen de programes de promoció de la salut relacionats amb:

 • Risc cardiovascular
 • Prevenció del càncer de pròstata
 • Tractament de l’obesitat
 • Tractament del tabaquisme
 • Mal d’esquena
 • Psicosociologia laboral: quan s’identifiquin condicions organitzatives que puguin afectar la salut, el personal pot sol·licitar una avaluació del risc.
 • Vigilància de la salut
 • Protecció de la maternitat
 • Personal especialment sensible
 • Retorn a la feina

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB