Dimecres, 20 d'octubre de 2021

Simulacre d’emergència a les instal·lacions del CON Triangle

 

Vessament de producte químic / TMB

Simulacre d’emergència a les instal·lacions del CON Triangle

L'exercici, que es va desenvolupar amb tota normalitat amb la participació dels equips d'emergència i dels treballadors que s'hi van veure afectats, va consistir en dues possibles emergències; un vessament de producte químic i un incendi que requeria l'evacuació total del centre.

Noelia Vázquez, tècnica especialista en gestió ambiental / 19.07.19 - 09:57h

El 12 de juny a les instal·lacions del CON de Triangle es va dur a terme un simulacre d'emergència que va consistir, d'una banda, a simular el vessament d'un producte químic mitjançant el trencament d'un contenidor de 1.000 l a causa d'una manipulació inadequada a l'hora de descarregar-lo del camió de transport. D'altra banda, i fent servir un equip de fums, es va simular un incendi d'un vehicle davant les oficines del centre.

Aquesta acció va consistir a recrear dues situacions d'emergència del pla d'autoprotecció del centre amb l'objectiu de posar en pràctica les consignes d'autoprotecció recollides, per comprovar la idoneïtat i el grau d'assimilació d'aquestes, per part dels ocupants de les instal·lacions, així com trobar possibles punts de millora.

L'exercici es va desenvolupar, amb la participació dels equips d'emergència i dels treballadors que s'han vist afectats per l'emergència, amb tota normalitat. Es van fer trucades internes entre els equips d'emergència i les persones que descobreixen l'emergència. Es va actuar seguint el procediment establert i fent servir els mitjans disponibles, i es va aconseguir controlar la situació d'emergència en un temps de 15 minuts. 

La valoració de l'actuació de tot el personal que va participar al simulacre va ser molt positiva.

Els punts clau en una actuació com aquesta són:

  • La persona que detecta l'emergència ha de facilitar tota la informació possible: 

IDENTIFICACIÓ: Determinar qui truca i des de quin telèfon. 
QUÈ ESTÀ PASSANT: Vessament de líquid refrigerant, incendi d'un vehicle,...
ÀREA CONCRETA ON S'ESTÀ PRODUINT l'EMERGÈNCIA: Davant del taller al costat del rack de fluids, al pati davant l'oficina del centre...
MAGNITUD DE L'EMERGÈNCIA: Quantitat vessada i si ha arribat a l'arqueta, incendi petit o descontrolat...
PERSONAL AFECTAT: Indicar si hi ha personal ferit.

  • Activació del protocol definit al Pla d'autoprotecció amb mobilització dels equips d'emergència necessaris.
  • En cas d'estar afectats per l'emergència sempre s'han de complir les indicacions dels equips d'emergència.
  • En cas d'evacuació cal sortir de manera ordenada i àgil per la via d'evacuació més propera i viable (que no estigui afectada per l'emergència) i dirigir-se al punt de trobada. 

Per facilitar l'actuació es recomana la repetició dels exercicis de forma periòdica per assegurar que tots els components dels equips d'emergència poden actuar amb rapidesa en cas d'emergència.

S'agraeix la col·laboració a tot el personal de TB i al personal extern que va participar en el simulacre.

Incendi bus / TMB
Incendi bus / TMB

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB