Recomanacions per prevenir l’episodi de contaminació per partícules en suspensió PM10 a l’atmosfera

Per evitar que es declari un episodi de contaminació atmosfèrica per concentracions de partícules en suspensió per sobre dels límits marcats, es posa en marxa la fase d’avís preventiu de PM10

Gestió Mediambiental / 01.09.23 - 12:07h

L'exposició crònica a les partícules en suspensió fa augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars, malalties respiratòries i càncer de pulmó. També té efectes negatius sobre el sistema nerviós central i sobre el sistema reproductiu. La seva afectació a la salut humana depèn de la composició i la mida d'aquestes partícules. Alguns estudis epidemiològics han demostrat que en els dies amb més concentració de partícules hi ha un augment de la mortalitat, tot i que aquesta relació varia en funció de l'estació de l'any.

Amb la finalitat de reduir els nivells de contaminació atmosfèrica per PM10, des de TMB recomanem:

  • Utilitzar el transport públic per venir a la feina, o fer el trajecte a peu o en bicicleta. 
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat o, en tot cas, compartir cotxe i fer una conducció eficient. En cas de disposar de més d'un vehicle, utilitzar el que tingui les emissions més baixes. 
  • Regular la climatització del despatx: si és estiu, apujar la temperatura del termòstat, i si és hivern abaixar-la. 
  • Prioritzar la realització de reunions mitjançant videoconferència, en comptes de fer-les de manera presencial. 

Adoptem aquestes mesures per intentar evitar que es declari un episodi de contaminació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Un cop l'avís preventiu es desactivi, aquesta notícia deixarà de ser visible a la primera plana de la Intranet.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB