Divendres, 28 de gener de 2022

Recollida selectiva a les dependències de la L3

 

Recollida selectiva a les dependències de la L3

Seguint en la línia de millorar la recollida de residus als centres de treball, posem en marxa la recollida selectiva a les dependències de la L3.

Yolanda Arnáez, tècnic de Medi Ambient / 03.08.21 - 10:18h

Per poder implementar-la, s'han identificat els residus a destriar, els contenidors necessaris, la senyalització i la seva ubicació , tot plegat amb l'objectiu de garantir l'òptima segregació de tots els residus assimilables a domèstics.

Per facilitar les tasques de recollida selectiva, la ubicació dels contenidors s'ha identificat amb un cartell i cada contenidor es diferencia de la resta pel color de la tapa i una etiqueta que permet saber quin tipus de residu hi va. 

La tapa groga correspon als envasos lleugers i la blava al paper i al cartró.

Els contenidors s'han ubicat a les estacions base i dependències de la L3 on es realitzen tasques administratives i les que disposen de màquines de venda de cafè i productes.

  • Trinitat Nova, Vall d'Hebron, Passeig de Gràcia i Zona Universitària es troben a la sala de replanificació, a la sala REL i al menjador
  • A Catalunya al COL
  • A Mundet a les oficines i al menjador
  • A Tarragona a les aules de formació

A les oficines de Mundet i al COL també s'han instal·lat punts de recollida per a residus perillosos.

Els envasos, el paper i la resta de residus aniran al punt de brossa neta que l’Ajuntament té a la zona i els perillosos es gestionaran a traves del punt verd de Sant Genís amb el corresponent gestor autoritzat.

Amb la recollida selectiva podem reduir la quantitat global de residus que no es poden reciclar. El paper i el cartró representen el 25% en pes dels residus municipals generats a Catalunya i els envasos lleugers aproximadament el 12%.

Amb aquestes actuacions contribuïm a l'estalvi energètic, fem un ús mes racional dels recursos naturals reutilitzant materials i ajudem a preservar el medi ambient.

Cal agrair la col·laboració del personal de la L3 que ha impulsat el procés d'implantació i al personal de neteja, que és part fonamental per garantir la destinació final dels residus.

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Seccions
Infraestructura
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB