Dissabte, 6 de març de 2021

En marxa les comissions per a l’elaboració dels Plans d’Igualtat de Metro i de TB

 

En marxa les comissions per a l’elaboració dels Plans d’Igualtat de Metro i de TB

L'objectiu dels plans és establir un marc regulador que contingui un conjunt ordenat de mesures avaluables orientades a garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes en el si de l'organització, tot establint els objectius d'igualtat a assolir, així com les mesures i estratègies que caldrà adoptar amb aquesta finalitat.

Redacció / 03.02.21 - 10:12h

El 20 de gener a Metro i el 28 de gener a TB es van constituir les respectives Comissions per a l'elaboració dels Plans d'Igualtat de cadascuna de les companyies, integrades per un grup de treball paritari i representatiu dels diferents àmbits professionals de l'empresa corresponent i dels seus representants sindicals, 16 persones en el cas de Metro i 12 persones en el cas de TB. 

El primer pas, abans de començar l'elaboració de cadascun dels documents, és fer un diagnòstic negociat per determinar la situació de partida de cada una de les empreses. A partir d'aquestes anàlisis, cada Comissió dissenyarà el seu pla de treball amb les mesures a implementar per a l'elaboració dels respectius Plans d'igualtat.

D'aquesta manera, aquests instruments permetran posar en marxa les mesures i accions necessàries per assolir la igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes, i garantir que no es produeixi cap mena de discriminació directa o indirecta per raó de sexe. Però més enllà d'aquesta finalitat legal, els Plans d'Igualtat han de servir per sensibilitzar les persones que treballen a Metro i a TB en matèria de gènere, per optimitzar el capital humà i potenciar el talent femení a TMB, per identificar millores en d'altres perspectives de la diversitat com ara la discapacitat, l'edat i l'origen, per fomentar la utilització d'un llenguatge inclusiu a tota l'organització i, en definitiva, per aplicar la perspectiva de gènere a la totalitat de polítiques corporatives.

Pròximament s'habilitarà un espai a la intranet que posarà a disposició de tothom informació actualitzada per fer el seguiment d'aquest important projecte.

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB