Dissabte, 27 de novembre de 2021

En marxa la 3a edició del curs “Agents d’innovació de TMB”

 

En marxa la 3a edició del curs “Agents d’innovació de TMB”

Avui les aules de la School of International Studies de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF), s'han tornat a omplir amb els futurs agents d’innovació.

Redacció - Innovació / 18.10.21 - 11:27h

Enguany, entre voluntaris i els que fan la formació com a representants de cada àrea, s'han rebut més de 100 candidatures. 

El curs té una durada de sis mesos de formació en els que els alumnes aprendran que és la innovació i com és l’entorn que l’envolta, buscaran punts de millora a la mobilitat actual, veuran com és el procés de creació, preparació i implementació d’una idea, i adquiriran tècniques comunicatives molt necessàries a l’hora de presentar un projecte. Finalitza al mes de març amb la presentació del projecte final davant dels professors, mentors i tutors de l’ESCI-UPF i d’un comitè d’experts format per directius de TMB.

En aquesta tercera edició, només 27 empleats poden assistir-hi, però recordem que al Campus TMB trobareu el primer curs: “Compromís amb la Innovació”, un curs introductori amb què s'assenten les bases de la innovació i que és obert a tothom.

Què són els agents d'innovació?

La figura de l'agent d'innovació és vital per a la posada en marxa de l'estratègia d'innovació oberta, començada l'any 2017 dins de TMB. Com a ambaixadors de la innovació, els agents complementaran les feines que es fan des de l'àrea per assolir la transformació cultural i el desenvolupament de les habilitats necessàries en matèria d'innovació.

L'agent d'innovació actua com a agent de canvi dins de l'organització divulgant el Pla d'Innovació, i alhora enllaça les iniciatives de la seva àrea/departament amb l'àrea d'innovació. Aquest perfil és compatible amb l'acompliment  de les tasques assignades al seu lloc de treball habitual.

Funcions principals 

  • Actua d'enllaç entre els responsables de l'àrea d'innovació a TMB i la seva àrea de treball.
  • Participa activament en l'organització i desenvolupament de les dinàmiques d'impuls de la cultura innovadora.
  • Actua com a referent d'innovació de la seva àrea de treball i amb la coordinació del responsable d'innovació dinamitza la innovació al seu departament.

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB