Dimarts, 7 de desembre de 2021

Elaboració del Pla estratègic de TMB

 

Elaboració del Pla estratègic de TMB

TMB està impulsant un procés de reflexió per identificar els seus reptes de futur i definir la direcció cap a on es vol projectar en l’horitzó de l’any 2025. En aquest sentit s’està portant a terme un procés de participació amb col·lectius tant interns com externs.

 
28.05.21 - 14:28h

Aquesta setmana, el Conseller Delegat, Gerardo Lertxundi, ha dut a terme diverses sessions amb els comandaments de la companyia, i amb els comitès d’empresa de bus i de metro per implicar-los en el procés de definició del Pla estratègic 

En elles, el conseller delegat va compartir l’estat de situació del procés de redacció del Pla estratègic 2025, que en la fase preliminar, fa un estudi comparatiu amb els operadors de transport de grans ciutats europees com Madrid, Berlín, Londres, París i Milà, i una redefinició de la missió, la visió i els valors del Grup TMB com a proveïdor de serveis integrals de mobilitat que vol ser referent per la seva qualitat, innovació, eficiència, implicació en la sostenibilitat i compromís social.

El nou Consell assessor de TMB

Gerardo Lertxundi també va exposar la constitució del Consell assessor de TMB, un nou òrgan consultiu per  canalitzar i reforçar el diàleg amb la societat. Està format per 22 components representants àmbits com l’enginyeria i la  tecnologia, les Infraestructures, l’àmbit socioeconòmic, l’àmbit de la mobilitat, el social i el cultural. 

 

Compartir:

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB