Dimecres, 14 d'abril de 2021

Adaptats quasi tots els espais per a la tornada a la normalitat

 

Presa de servei del CON d'Horta

Adaptats quasi tots els espais per a la tornada a la normalitat

TMB ha revisat i adaptat tots els espais, tant individuals com comuns, i ha dissenyat nous aforaments per a la tornada a la feina amb seguretat

Redacció / 03.06.20 - 08:09h

La ciutat ha entrat en la fase 1 de la desescalada i això ha fet que, d'una forma segura, la companyia apliqui un conjunt d'accions i mesures per facilitar, de manera esglaonada, el retorn dels treballadors a la normalitat.

Aquesta tornada gradual al lloc de treball ha comportat la revisió, adaptació i disseny de tots els espais de treball de les empreses de Metro i TB per adequar-les a les noves mesures higièniques i minimitzar així el risc de contagi laboral. 

Les mesures que s'han dut a terme o s'estan aplicant per a tots els espais de l'empresa són:

 • Dotació de gel hidroalcohòlic individual.
 • Dotació fixa de gel hidroalcohòlic en les zones comunes.
 • Dotació de kits de desinfecció individuals.
 • Desinfecció diària de tots els espais i registre d'aquesta desinfecció.
 • Publicacions  de les “Notes de salut i seguretat en el treball” (NSST) sobre les instruccions respecte a la Covid-19 als taulers d'informació de les oficines i als dels tallers de material mòbil.
 • S'ha instal·lat tota la senyalització.
 • S'ha dotat els treballadors que ho necessiten i les farmacioles amb els equips de protecció individual corresponents.
 • S'han fixat les ocupacions màximes de tots els menjadors, de les sales de reunions, de les aules de formació i  dels vestidors,  i s'ha senyalitzat les cadires que no es poden  fer servir per mantenir la distància necessària.
 • Consignació d'urinaris i rentamans per garantir la distància de seguretat de 2 metres.
 • Respecte a les mampares, s'han instal·lat:
 • Mampares de separació als tallers dels CON i al Taller Central. 
 • Mampares a la zona de presa de servei dels CON.
 • Mampares protectores als taulells de les recepcions dels edificis.
 • Mampares separadores als llocs de treball que es considera que així ho requereixen.

En tots els centres i llocs de treball de la companyia: edificis, tallers, CON, gerències, vestuaris,  menjadors,  lavabos, etc.  s'han col·locat cartells informatius sobre les mesures d'higiene i normes de prevenció per evitar els contagis tant per als treballadors de l'empresa com per als treballadors de les empreses col·laboradores de TMB, així  com per a les visites.

Per a més informació pots consultar el "Pla de salut i seguretat per a la transició del desconfinament gradual i nova normalitat", així com totes les “Notes de salut i seguretat en el treball".

 

Compartir:

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB