Jubilacions Metro / Arxiu TMB
Jubilacions Metro / Arxiu TMB

Jubilacions al mes de desembre - 2012

Durant el mes de desembre s'han jubilat 16 companys.

Redacció / 03.01.13 - 16:03h

Jubilacions parcials
Juan Ginesta Hernández, operador reprografia zf2
Francisco Juan Miralpeix Clausi, motorista
Emilio Pimentel Esqueira, comandament grup trucks
José Bravo Muñoz, motorista
Santiago Mangado Vergara, agent d'atenció al client
Cristobal Aguilera García, operari primer nivell equips material m


Jubilacions totals
Alejandro Soler Carreras, gestió sistemes informàtics d'explotació
Manuel Altozano Hernández, motorista
Victoriano Barrio Andrés, electric. mant. sots-centrals en servei
José Antonio Prieto González, especialista en senyals i comunicacions
Diego Barba García, auxiliar d'obres
Manuel Roldán Roldán, mecànic de revisió
Gonzalo Mora Cortés, motorista
Ángel Díaz Ruiz, comandament grup revisió elèctrica
Juan Pedro Martínez Serrano, agent d'atenció al client
Antonio Gómez Serrano, agent d'atenció al client

Compartir

Informació relacionada

Institucions
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB