Dissabte, 23 d'octubre de 2021

Actualitat

 

Es defineix una nova organització de Metro que posiciona  les operacions, el material mòbil, les infraestructures i els sistemes ferroviaris en la primera línia de l’organització.

Aquest és el resultat dels esforços que durant molts anys la companyia ha estat realitzant contra els actes vandàlics a les seves instal·lacions, material mòbil i mobiliari.

El vicepresident del Govern, l’alcaldessa de l’Hospitalet, la presidenta de TMB, el conseller delegat, directius i treballadors de la línia 5, van voler acompanyar en un moment tant especial, al personal de servei de la nova estació.

 
CCM / TMB

Els operadors de línies automàtiques són peces clau en l’operació del metro, atès que garanteixen l’execució del servei de la línia en tot moment, tant en l’àmbit de la circulació com en les estacions i la resta d’infraestructures.

Es tracta d'una instal·lació que permetrà millorar la formació i reciclatge dels agents d'atenció al client i motoristes simulant incidències i com resoldre-les a través de sistemes digitals i d'imatge.   

Seguint en la línia de millorar la recollida de residus als centres de treball, es posa en marxa la recollida selectiva a les oficines de Santa Eulàlia.

Metro ha actualitzat els procediments de prevenció de l'assetjament sexual o per raó de gènere i moral a la feina que, com a principal novetat, introdueixen un canal de predenúncia, de manera anònima per via telefònica, que facilitarà  l'inici de la investigació.

Túnel de Can Boixeres a Can Vidalet / TMB

Després de finalitzar la renovació de l’enllumenat dels tallers de la xarxa convencional de Metro, s'han començat a executar les obres de renovació de la il·luminació dels túnels de la xarxa convencional.

Taller Sant Genis

El projecte de millora d'organització, ordre i neteja 5S de les instal·lacions de la zona de revisió de la cotxera ha finalitzat amb èxit total després de dos anys de dedicació.

Finalitzada la segona fase del projecte de renovació de l'enllumenat dels tallers de la xarxa convencional de Metro.

Recentment s’ha obert un procés de selecció per promoció interna, de 14 places més 7 reserves de Comandaments Tècnics Operatius, CTO, la major oferta de desenvolupament professional dels darrers anys.  

Pàgines

Publicitat

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB