Aquests títols se sumen a la T-usual i la T-Jove d’1 zona, que ja estan disponibles des de principis d’any també en les seves versions per a famílies monoparentals i nombroses.

Avui es commemora el Día Europeu de la Protecció de Dades i el Delegat de Protecció de Dades de TMB en proposa reflexionar sobre l'impacte de les noves tecnologies en la protecció de dades personals.

Es tracta d’un recurs educatiu que ofereix una representació positiva de les aportacions de les dones en professions que han estat tradicionalment masculinitzades

Per evitar que es declari un episodi de contaminació atmosfèrica per concentracions de partícules en suspensió per sobre dels límits marcats, l’AMB posa en marxa la fase d’avís preventiu de PM10.

En un any especialment difícil per la situació sanitària que estem vivint, la col·laboració de la plantilla de TMB amb el Banc dels Aliments segueix brillant.

Al vídeo s’hi recullen bona part de les preses falses de la gravació, en la qual van participar més de 500 persones. TMB és el que ens mou és el vídeo amb què els treballadors i treballadores de TMB van felicitar el Nadal i el tret de sortida del centenari de bus.  

Per evitar que es declari un episodi de contaminació atmosfèrica per concentracions de partícules en suspensió per sobre dels límits marcats, l’AMB posa en marxa la fase d’avís preventiu de  PM10

100 anys apropant-te al futur, dissenyat per Laura Carrillo, del departament de logística de vendes i recaptació, és el títol de l’obra guanyadora. En segona posició ha quedat l’obra d’Alfredo Segarra, i en tercera la proposta de Raül Alonso.

TMB presenta les principals xifres solidàries del 2021 i fa el balanç del seu compromís social en un any força difícil marcat per la pandèmia 

El correu electrònic és un dels canals de comunicació que utilitza l'empresa per transmetre informació important i d'interès per a l'empleat de forma ràpida i senzilla.

A partir del 15 de gener les incidències de devolucions de diners que es produeixin en qualsevol de les màquines de vènding corporatives es tramitaran per WhatsApp

1GenTMB

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB