Dissabte, 27 de novembre de 2021

Els túnels de la xarxa convencional de Metro renoven l’enllumenat

 

Túnel de Can Boixeres a Can Vidalet / TMB

Els túnels de la xarxa convencional de Metro renoven l’enllumenat

Després de finalitzar la renovació de l’enllumenat dels tallers de la xarxa convencional de Metro, s'han començat a executar les obres de renovació de la il·luminació dels túnels de la xarxa convencional.

Servei de Projectes, Energia i Instal·lacions / 26.02.21 - 10:47h

Actualment s'estan executant les obres de renovació integral de les línies 2, 3, 4, 5 i 11, la línia 1 ja va ser renovada anys enrere. L'obra, en el seu conjunt, suposa la renovació de més de  9.000 lluminàries fluorescents existents als túnels de la xarxa de Metro, de tecnologia antiga i ineficient, que s'estan substituint per il·luminació amb tecnologia led d'alta eficiència.

Aquesta actuació representa una millora prestacional molt significativa en els nivells d'il·luminació dels túnels, alhora que redueix el consum energètic.

El projecte, redactat i liderat internament per Metro, s'està executat en dues obres en paral·lel i compta amb finançament parcial del programa d'ajudes a '’eficiència energètica en el sector ferroviari" de l'IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), cofinançat amb el FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) en el marc del programa de creixement operatiu sostenible 2014-2020.

Amb l'actuació realitzada s'han assolit els següents objectius:

  • Millora de l'eficiència energètica, per avançar cap a la sostenibilitat de la instal·lació, amb estalvis d'energia d'un 30%, reducció anual del consum en 192.236,57 kWh i que correspon a 71 tones de CO2 del sistema de producció d'energia elèctrica espanyol, que és l'equivalent al consum mitjà anual de 54 llars. 
  • Augment dels nivells d'il·luminació, que permeten millorar significativament les condicions operatives i de treball en el túnel.
  • Millora en la il·luminació i visibilitat dels refugis a túnel.
  • Estalvi de la despesa en energia i en manteniment. Les lluminàries substituïdes es trobaven en avançat estat de degradació. A causa del seu envelliment requerien nombroses intervencions de manteniment i patien d'obsolescència tècnica. Les noves lluminàries led compten amb una vida útil més llarga i menor depreciació lumínica per efecte de la brutícia, cosa que permet reduir el nombre d'intervencions.
  • La vida útil estimada de les lluminàries instal·lades, establerta pels fabricants a partir d'assajos i proves de laboratori, és de 50.000 hores, aproximadament uns 32 anys, tenint només en compte el temps d'encesa de les lluminàries.
  • La recuperació simple de la inversió sense ajuda de l'IDAE està prevista en 20 anys, i amb l'ajuda de l'IDAE, es redueix en uns 6 anys, és a dir, que queda en 14 anys. 

La quantia de l'ajuda atorgada ha estat:

L5 de Can Vidalet a Pubilla Cases
L5 de Can Vidalet a Pubilla Cases
L11 de Can Cuiàs a Ciutat Meridina
L11 de Can Cuiàs a Ciutat Meridina
L11 de Ciutat Meridiana a Torre Baró
L11 de Ciutat Meridiana a Torre Baró
L5 vista general del túnel
L5 vista general del túnel

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Servei
L2 / L3 / L4 / L5 / Metro
Infraestructura
Seccions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB