TMB s’adhereix al programa Demèter sobre igualtat de gènere i transparència de l’AMB

Dones de TMB es concentren davant de les oficines de Zona Franca per donar suport a les reivindicacions del 8 de març

08.03.18 - 11:43h

La Presidenta de TMB, Mercedes Vidal, ha signat l’adhesió de la companyia al Programa Demèter per a la transparència en l’equitat de gènere, promogut per l'Agència de Transparència de l'AMB , com a instrument per a la innovació en el bon govern.

 El programa Demèter pretén donar visibilitat a la situació real de les dones en l'administració metropolitana amb l'objectiu de promoure mesures efectives que contribueixin a avançar cap a l'equilibri de gènere, i té per objectius:

1. Incorporar la dimensió de gènere en totes les dades, fomentant la transparència en la visualització i l'accés a les dades, reforçant els principis de legalitat, equitat i promoció de la igualtat.
2. Fomentar el diagnòstic dels factors que estan sent un obstacle en la igualtat en l'accés de les dones als càrrecs directius, aplicant la metodologia del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Guia pràctica de diagnosi d'igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions)
3. Publicar i difondre els resultats del diagnòstic sobre la igualtat entre dones i homes.
4. Elaborar instruments i impulsar la formació per la promoció continuada de la igualtat d'oportunitats.
5. Establir mesures efectives de protecció davant l'assetjament sexual i per raó de sexe.
6. Impulsar condicions especials d'execució en la contractació pública relatives a la promoció de la igualtat efectiva i de preferència en l'adjudicació de contractes en determinades circumstàncies per a les empreses licitadores que disposin de mesures en aquest sentit.
7. Avaluar l'impacte en la igualtat de gènere en l'àmbit metropolità.
 
Concentració de dones a TMB
Coincidint amb la celebració e la jornada, a les 12h del migdia hi ha hagut una concentració de dones a l’entrada de l’edifici de Zona Franca per expressar simbòlicament la seva adhesió a les reivindicacions del Dia Internacional de la Dona.

 

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB