TMB impulsa la mobilitat sostenible amb el Pla de Desplaçament d’Empresa

TMB presenta el Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE), que va ser presentat a l’ATM el dia 11 de març i que té per objectiu afavorir l’ús del transport alternatiu i sostenible per accedir als llocs de treball.

Redacció / 07.06.22 - 07:00h

El PDE té sis objectius principals: d’una banda, l’estalvi del consum energètic, l’estalvi econòmic tant per als treballadors com per a l’empresa i la menor contaminació, tant atmosfèrica com de soroll, i per l’altre l’increment de la seguretat viària i millora de la salut, l’increment de la productivitat i competitivitat i d’igualtat d’oportunitats.

L’elaboració del pla, que estava dividit en 4 fases, es va iniciar ara fa 3 anys, el juny del 2019, amb el llançament d’una enquesta d'hàbits de mobilitat associats a la feina dirigida a tota la plantilla i que era de caràcter voluntari. L'enquesta va tenir una participació global del 30,5%, amb 2.584 participants de les 8.468 persones que constituïen la plantilla el 2019.

En la segona fase es va fer la diagnosi dels resultats de la mobilitat diària generada per l’empresa, amb 22.234 moviments diaris, tant els generats per personal de TMB com per personal extern.

La tercera fase va abastar l’estudi de propostes d’actuació per reduir l’impacte ambiental dels desplaçaments als centres de treball en els àmbits de la gestió de la mobilitat, la mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic, en vehicle privat i en la gestió d’aparcament.

Finalment, la quarta fase que ara s’inicia, amb la implementació i seguiment de totes les actuacions que s’iniciaran aviat.

Per fer el seguiment del PDE s’ha creat una Taula de Mobilitat en què han col·laborat diferents direccions i serveis: Metro, Bus, Serveis Generals, Comunicació i Relacions Institucionals, Organització i Persones, Innovació i Tecnologia, Gabinet de coneixement de mercat i Qualitat i Medi ambient.

Cal ressaltar que amb data 22 de març de 2022, l'Autoritat del Transport Metropolità ha atorgat a Transports Metropolitans de Barcelona, SL el segell del Pla de desplaçaments d'empresa, PDE d'una durada màxima de tres anys.

El PDE neix per donar compliment al decret 152/2007 de la Generalitat de Catalunya, que estableix l'obligatorietat d'elaborar Plans de desplaçament d'empresa per a aquells centres de treball d'administracions públiques i d'empreses públiques amb més de 200 treballadors/res propis o externs i requereix l’aprovació per part de l’ATM i informar cada tres anys del grau d’implementació de les mesures.

Consultar el Pla de Desplaçament d’Empresa .

Segell del Pla de desplaçaments d'empresa, PDE
Segell del Pla de desplaçaments d'empresa, PDE

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB