Dijous, 25 de febrer de 2021

TMB gestiona el metro de Panamà

 

Metro circulant per l'exterior / Metro Panamà

TMB gestiona el metro de Panamà

TMB sencarrega del "project management" de la primera línia de metro del país centreamericà, que s’inaugurarà el març del 2014.

Àngels Rodríguez - Àrea de Desenvolupament de Negoci i Internacional / 30.09.13 - 09:15h

Ara fa tres anys l’empresa va guanyar el concurs per portar a terme la gestió del metro de Panamà.

El desembre de l’any 2010, el consorci format per TMB, l’empresa andalusa d’enginyeria Ayesa i l’enginyeria veneçolana Inelectra va signar un contracte per a la prestació dels serveis de gerència del projecte ─project management─ i l’assistència tècnica a l’explotació de la línia 1 del metro de Panamà.

El contracte, que té una durada de cinc anys amb possibilitat de pròrroga per dos anys més, que encara és vigent, inclou els serveis de suport, coordinació i assistència tècnica per assegurar lefectiva i eficient construcció del metro i la seva correcta explotació durant el primer any de posada en servei.

Els treballs desenvolupats pels professionals de Metro de Barcelona al llarg d’aquests quasi tres anys han desembocat en les proves de la marxa en blanc, que està previst que s’iniciaran a finals de desembre del 2013 i principis de l’any 2014. Durant aquest període els usuaris podran utilitzar aquest mitjà de transport gratuïtament, amb l’objectiu que es vagin familiaritzant amb l’ús del sistema de transport metropolità.

La relació de professionals de TMB que està treballant des de Barcelona en aquest projecte, encara que algun d’ells està desenvolupant feines tècniques a Panamà, la conformen Jaime Pérez Gómez, Silvia Prieto Pérez, Joan Carles Gallego Masero, José Juan Alonso Riquelme, Manel Coll Fusté, Joan Pau Ruiz de Loizaga Ruiz, Òscar Oliva Valoria, Jaime Vila Tur, Francisco Funes Ayuso, José Manuel Gallina Villamarín, Daniel Borrás Illa, Jesús García Martínez, Sergio Rayo Moragón, Concha Pardo Albajez, Toni Carayol Romero i Tomás Cudeiro Rodríguez.

Etapes del projecte

Els treballs desenvolupats s’han dividit en dues etapes.

La primera etapa, que ja està quasi finalitzada, s’ha dividit en quatre fases:

  • Definició. Ha comprès la revisió del projecte, el suport tècnic i la gestió documental.
  • Concepció. En aquesta fase s’ha descrit el model organitzatiu d’operació, de manteniment, del centre de control operatiu així com de l’organització dels tallers, alhora que s’ha fet la revisió i validació del model d’operacions i manteniment, així com la definició del servei de circulació de trens.
  • Desenvolupament. S’ha fet la revisió d’especificacions de subsistemes; s’han establert els mètodes i activitats en matèria de seguretat ferroviària, i s’han desenvolupat totes les activitats de la funció del personal.
  • Construcció. En aquesta fase s’ha elaborat i redactat tota la normativa i procediments; s’han validat totes les especificacions funcionals, així com del centre de control d’operacions i de tallers; i s’han establert els sistemes d’informació de l’àrea de clients. S’ha fet el seguiment de la fabricació dels trens així com una auditoria al material rodant.

La segona etapa està en curs, ja que la major part s’iniciarà quan el metro realitzi les proves de la marxa en blanc. Està dividida en tres fases:

  • Implementació. En aquesta fase s’ha fet l’avaluació de la implementació del personal i s’estan validant tots el processos de certificació.
  • Posada en servei. Consistent en l’acceptació del sistema, és a dir, seguiment de les proves de sistema, execució de simulacres i realització de l’Informe Final del Sistema d’Operació. També es farà una avaluació independent de seguretat, que supervisarà la marxa en blanc.
  • Cessió. Inici del servei comercial.

En aquesta etapa, l’equip de professionals de TMB està participant de manera molt activa en els processos de selecció, reclutament i formació del personal de l’Operació de Metro de Panamà, basant molta d’aquesta formació en els processos operatius actuals de Metro de Barcelona. L’equip de TMB, junt amb la Secretaria del Metro de Panamà i el Ministeri de Seguretat, ha donat forma a un Comitè de Seguretat, que està participat per totes les forces d’ordre públic i equips de salvament de la ciutat de Panamà i sencarrega de tractar aspectes relatius als plans de seguretat i als plans de formació per als bombers i agents de policia.

La línia 1 del metro de la ciutat de Panamà és un projecte insígnia de l’actual president de la república centreamericana. Té una longitud de 14 quilòmetres amb trams soterrats i trams exteriors i 14 estacions, amb 10 trens acoblats en fase de proves, i aviat hi arribaran 9 trens més.

El primer trimestre del 2014, Panamà, una ciutat amb 1,2 milions d’habitants en la seva àrea metropolitana, inaugurarà la primera línia de metro, en què TMB participarà activament en la gestió del servei. Una vegada inaugurat el metro i iniciat el servei comercial, està previst fer el seguiment del funcionament del servei durant 2 anys amb personal tècnic que aportarà l’empresa.

 

Cotxera de la linia 1 / Metro Panamà
Cotxera de la linia 1 / Metro Panamà
Metro circulant / Metro Panamà
Metro circulant / Metro Panamà

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB