Dissabte, 4 de juliol de 2020

TMB crea l’Òrgan Consultiu d’Anàlisi i Gestió del Material amb Contingut d’Amiant

 

TMB crea l’Òrgan Consultiu d’Anàlisi i Gestió del Material amb Contingut d’Amiant

El 22 d’octubre el Consell Executiu de TMB va aprovar la creació de l’Òrgan Consultiu d’Anàlisi i Gestió del Material amb Contingut d’Amiant, OCA.

Redacció / 18.12.18 - 10:16h

L’OCA està concebut com a un òrgan transversal que compta amb la participació de diferents àrees per a la planificació i implantació del Pla Director de l’Amiant, per a prendre decisions operatives, per a la gestió de les desviacions i, en definitiva, el tractament diligent i responsable de la crisi de l’amiant.

Funciona com a òrgan col·legiat que adopta les decisions per majoria amb reunions de periodicitat setmanal. Està integrat pels responsables de les àrees i serveis més implicats: Seguretat, Salut Laboral, Operacions, Maniment, Serveis Jurídics, Compres i Comunicació.

L’OCA té les facultats de gestió ordinària de tot el relacionat amb les activitats de detecció i eliminació de l’amiant, així com de comunicació interna i externa de les activitats, donat que un dels objectius assumits per TMB és la màxima transparència en la gestió d’aquesta problemàtica. 

Així, a finals de novembre es va crear un web monogràfic per fer el seguiment i respondre consultes dels empleats sobre la realitat i els efectes de l’amiant a les instal·lacions i els vehicles del metro de Barcelona, i aquesta setmana s’hi ha publicat el primer registre d’elements del material mòbil que poden contenir el mineral.

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB