Divendres, 26 de febrer de 2021

TB farà l’avaluació de riscos psicosocials al personal de conducció d'autobusos

 

TB farà l’avaluació de riscos psicosocials al personal de conducció d'autobusos

L'objectiu és identificar els riscos que estan relacionats amb les característiques de les condicions de treball pel que fa a l'organització, contingut i realització de tasques. És important que hi hagi la màxima participació de tot el col·lectiu de conductors i conductores per garantir l'eficàcia de l'avaluació.

Servei de Prevenció i Salut / 19.07.18 - 13:59h

Els riscos psicosocials són els inherents a les condicions de treball relacionades amb l'organització, el contingut i la realització de les tasques.

Aquests riscos poden influir sobre la salut i seguretat de les persones, a través de mecanismes psicològics i fisiològics que, en funció del temps d'exposició, es poden manifestar de maneres molt diferents: trastorns emocionals, canvis d'hàbits, símptomes somàtics i, fins i tot, malalties diverses.

És molt important tenir-los identificats perquè això ens permet contribuir a millorar les condicions de treball, tot actuant de manera col·lectiva i proposant accions enfocades a eliminar o controlar aquests factors de risc.

El Comitè de Seguretat i Salut de TB ha posat en marxa l’avaluació de riscos psicosocials per als conductors d’autobús. La recollida de dades tindrà lloc entre el setembre i l'octubre d'enguany.

El proper mes de setembre, tot el col·lectiu de conductors de bus rebrà a casa seva una carta amb el qüestionari del mètode F-Psico 3.1 de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball anomenat “Qüestionari d'avaluació de riscos psicosocials” i les indicacions per participar en aquesta avaluació. El qüestionari consta de catorze pàgines, identifica els possibles riscos psicosocials, com són el temps de treball, l'autonomia, la càrrega de treball, les exigències psicològiques, la varietat/contingut,  la participació/supervisió, l'interès pel treballador/compensació, l'acompliment de rol i les relacions i suport social.

El qüestionari és voluntari i anònim. La informació que s'obté és confidencial i les dades les tractarà el personal tècnic del Servei de Prevenció, exclusivament per a les finalitats descrites. Una vegada obtinguts els resultats, es podran veure les fortaleses i febleses dins de l'empresa pel que fa als riscos psicosocials. Es traslladarà la informació al Comitè de Seguretat i Salut per valorar-la i proposar, conjuntament amb els representants legals dels treballadors, mesures preventives amb la finalitat de millorar les condicions de treball.

Si voleu fer alguna consulta, podeu contactar amb la tècnica del Servei de Prevenció, la Sra. Montse Felip, per mail mfelipc@tmb.cat, o al telèfon 933 289 020 (89020); o bé amb els delegats de prevenció.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB