La reducció de les lesions per accident de treball

Aconseguir reduir la taxa de freqüència de lesions per accidents de treball en un 10% al final de vigència del Pla, l'any 2025, respecte a l’any 2021, és un dels objectius principals d’aquest pla de prevenció.

Servei de Salut, Seguretat i Benestar Laboral / 05.09.22 - 07:44h

La reducció de les lesions per accident de treball és l’objectiu del Pla Director de Prevenció 2022-2025. Per tal de contribuir a aquesta fita, des del Servei de Seguretat, Salut i Benestar Laboral, amb la col·laboració dels Comitès de Seguretat i Salut d'FMB i TB, s’han actualitzat les instruccions associades al Procediment (P039), també actualitzat, d’assistència sanitària per trastorns de salut en temps de treball.

Aquesta actualització de les instruccions té com a finalitat ajudar a clarificar els conceptes següents:

Què és un accident de treball?

Un accident de treball és un succés sobtat, imprevist i no desitjat que altera la marxa normal de l’activitat laboral i que provoca danys a les persones. És a dir, cal que hi hagi una relació de causalitat directa entre el succés o fet anormal en el treball i la lesió.

Per tant, un accident de treball és tota lesió corporal que el treballador/a pateixi en ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte aliè (art. 115 LGSS).

Pots veure la instrucció que descriu el concepte d’accident de treball.

Què haig de fer si pateixo un trastorn de salut en temps de treball?

Notificar el trastorn de salut al teu superior jeràrquic o funcional i indicar si aquest està relacionat o no amb algun succés que hagis patit en el treball, indicant si requereixes assistència sanitària i si és urgent.

Pots veure la instrucció que descriu els criteris d’actuació dels treballadors/es en cas de patir un trastorn de salut en temps de treball.

Què és un accident in itinere?

Tota lesió corporal que el treballador pateixi a l'anar al treball o al tornar-ne (art. 115 2d LGSS). Pots veure la instrucció que descriu els criteris d’actuació del treballador/a accidentat a l’anar o tornar de la feina.

Finalment, des de la direcció volem reiterar l’agraïment a tot el personal pel compromís demostrat i l'esforç col·lectiu en la prevenció dels accidents de treball.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB