Divendres, 22 de gener de 2021

Publicació dels Plans Directors de PRL 2016-2021 de TB i Metro

 

Metro i Bus / Arxiu TMB

Publicació dels Plans Directors de PRL 2016-2021 de TB i Metro

Es tracta de dos documents que fan una descripció general de cada empresa, defineixen la seva política de seguretat i salut i informen de l'organització preventiva, així com de les funcions en matèria preventiva de tot el personal. 

Redacció / 17.10.16 - 09:27h

Des d'un punt de vista més tècnic, als Plans Directors de Prevenció de Riscos Laborals de Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona es descriu la metodologia de com es du a terme la identificació i l'avaluació dels riscos laborals, de com es planifiquen les activitats preventives ordinàries, com se'n fa el seguiment i com es du a terme el registre documental. 

A l'última part dels documents es recullen els objectius generals que es volen assolir durant el període de vigència. Finalment, s'especifica el programa anual d'activitats preventives per a aquest any i com es garanteixen els mecanismes de participació dels representants legals del personal.

La direcció està convençuda que aquest pla servirà per millorar els nivells actuals de seguretat i salut de totes les persones que treballem a TB i FMB, però el que és absolutament imprescindible és la col·laboració i implicació de tots nosaltres perquè aquest sistema complex de la prevenció de riscos laborals funcioni. 

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB