Diumenge, 5 d'abril de 2020

Posada en funcionament de la recollida selectiva, a les oficines del CON de Triangle

 

Contenidors de reciclatge / Disseny gràfic TMB

Posada en funcionament de la recollida selectiva, a les oficines del CON de Triangle

Un grup de treballadors ha desenvolupat la proposta de recollida selectiva a implantar al centre i ha identificat els residus a destriar, els contenidors necessaris i la senyalització, tot plegat amb l'objectiu  de garantir l'òptima segregació de tots els residus assimilables a domèstics.

Redacció / 05.02.19 - 09:16h

Per facilitar les tasques de recollida selectiva la ubicació dels contenidors s'identificarà amb un cartell i cada contenidor es diferenciarà de la resta pel color de la tapa i una etiqueta de confirmació que us permetrà saber quin tipus de residu hi heu de llençar. La tapa groga correspon als envasos lleugers, la blava al paper i al cartró  i la grisa al rebuig.

Cal tenir present que els residus de rebuig són  les burilles, la pols d’escombrar, el paper transparent, el cotó fluix, els bolígrafs i llapis usats, les restes de fusta i, en definitiva, tot allò que no llencem en els altres contenidors.

Els tòners i les piles fora d'ús són residus especials que han de rebre un tractament concret per evitar contaminar el medi. Cal llençar-los en uns contenidors específics que trobareu al costat dels ascensors i a totes les plantes de l'edifici.

Tots els residus segregats seran transportats a una planta de tractament a través d'un transportista i gestor autoritzat, on rebran el tractament més adient.

Amb la recollida selectiva podem reduir la quantitat global de residus que no es poden reciclar. El paper i el cartró representen el 25% en pes dels residus municipals generats a Catalunya. La recollida selectiva té com a objectiu final possibilitar-ne el reciclatge i així estalviar energia i matèries primeres respecte a si el paper s'hagués fet partint de pasta verge. Els envasos lleugers representen aproximadament el 12% en pes dels residus municipals generats a Catalunya. Els envasos de plàstic es poden reciclar per a la fabricació de bosses de plàstic, mobiliari urbà, senyalització... o bé per a l'obtenció de nous envasos d'ús no alimentari (lleixius, detergents...). Les llaunes de ferro o les d'alumini són envasos 100 % reciclables mitjançant processos de fundició d'acer i alumini.

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB