Divendres, 18 de setembre de 2020

Novetats en el sistema de percepció mínima

 

Interventors / Arxiu TMB

Novetats en el sistema de percepció mínima

S’amplien els terminis de pagament de la percepció mínima bonificada per als casos en què l’usuari no posa a disposició de l’empleat un títol de transport vàlid.

Redacció / 25.03.15 - 09:04h

Amb l’aprovació de la llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, es modifica la normativa que regula la correcta utilització del servei de transport públic de viatgers que afecta, entre d’altres, el metro i l’autobús de Barcelona.

Quan un client no disposa d’un títol vàlid, el personal  d’inspecció ha de requerir a l’usuari o usuària l’abonament d’una percepció mínima de 100 euros, i li han d’expedir el document justificatiu corresponent a la percepció mínima. El termini per abonar-la és de trenta dies a comptar de la intervenció. Amb la nova normativa, la possibilitat de pagar la percepció mínima amb una bonificació del 50%, que fins ara es limitava al moment de la intervenció , s’amplia als dos dies hàbils següents a la data en què s’inicia l’expedient.

A més, en el cas que la percepció mínima hagi estat imposada a un menor d’edat, les empreses operadores de transport públic ho han de notificar formalment als seus tutors legals, i han d'atorgar la possibilitat d’abonar-ne l’import amb la bonificació del 50% en un termini de trenta dies. Aquesta novetat facilita als usuaris l’accés a la informació i la forma de pagament reduït.

Una altra de les novetats és per als usuaris de títols de tarifació social. A partir d’ara disposaran de 48 hores per aportar la documentació acreditativa pertinent que els acredita per utilitzar el títol social, si no la duien en el moment que l’agent de TMB els la va demanar. Si la porten en el temps establert, la multa es retirarà i no hauran d’abonar res.

Fins a l’1 d’abril, per adequació dels equips tècnics, el personal d’inspecció no expedirà documentació escrita d’aquesta informació, sinó que informarà verbalment els clients de les possibilitats d’efectuar el pagament bonificat en el moment mateix de la intervenció o, durant els dies hàbils que corresponguin segons si es tracta d’un menor d’edat o un adult, en els Punts TMB.

Compartir:

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB