Divendres, 22 de gener de 2021

La nova xarxa de bus, un treball d'equip

 

Senyalització V13 / M.A. Cuartero

La nova xarxa de bus, un treball d'equip

La nova xarxa de bus és un projecte de ciutat que té com a objectiu fer una xarxa de transport de superfície molt comprensible, fàcil d'utilitzar i amb molt bons intervals.

Judit Reviejo, Responsable Unitat Coordinació Operativa i Planificació / 03.03.16 - 11:48h

La posada en marxa de cada nova fase comporta un treball transversal i en equip entre TMB i Ajuntament. Per tal de garantir l'èxit de la xarxa d'altes prestacions, tots els detalls són importants i queden reflectits en una planificació global: disseny dels recorreguts, ubicació i accessibilitat de les parades, mobiliari urbà (parades i lavabos als terminals), mesures de prioritat per al bus, informació estàtica i dinàmica (SIU, PIU, tires horàries, informació al web i les app mòbils), mesures de prioritat, distribució de flota, horaris i opcions de servei, participació del territori, informació i comunicació...

En relació a les tasques més operatives de bus, hi participen els equips de Planificació (Programació del Servei i Oficina Tècnica de Trànsit), els CON i el CSX.

Un cop fet el disseny topològic i la ubicació de les parades, en funció de la demanda estimada es defineix la quantitat i tipologia dels vehicles a assignar (articulats o estàndards). Després ve una tasca poc coneguda, assignar les línies als CON que les hauran de gestionar.  Els criteris per a la distribució de les línies són els espais de taller i estacionament, la proximitat a algun dels terminals de la línia en el sentit de més demanda i la tipologia de flota segons les seves característiques. 

Els CON, com a responsables de les línies, són els encarregats d'elaborar horaris eficients amb visió client a partir dels recorreguts definits i a la definició de l'interval de cada línia. A posteriori s'obtenen els horaris, es realitza l'elecció de serveis i la tasca d'equilibrar plantilla i flota entre els 4 CON perquè cada centre pugui gestionar les línies assignades.

El CSX, com a centre integrador del servei diari, fa la definició de necessitats de serveis de comandaments en el territori per tal de garantir una bona regulació coordinada entre el Centre de Control i el carrer.

El cap de setmana abans de la posada en marxa d'una nova fase es produeixen moltes tasques que són transparents però que garanteixen la posada en marxa: moviments de flota entre CON, senyalització de totes les parades amb afectació, activació dels sistemes tecnològics embarcats per garantir el dilluns la localització dels busos i la informació dinàmica al client.

En resum, en cada fase d'implantació hi participa una gran quantitat de professionals que amb la seva aportació contribueixen de manera directa al nou servei implantat per al nostre client.

 

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Infraestructura
Seccions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB