Dimecres, 20 d'octubre de 2021

Neix una nova eina de gestió: Gestió per a la millora

 

logotip

Neix una nova eina de gestió: Gestió per a la millora

La nova eina, que serveix per a la gestió de les no conformitats, accions correctives i emergències mediambientals, substitueix la vella Queixes, reclamacions i no conformitats.

Qualitat / 21.10.19 - 09:35h

Avui s'ha posat en funcionament per a tots els empleats la nova eina de gestió per a la qualitat i el medi ambient anomenada Gestió per a la millora. Aquesta nova eina substitueix la vella Queixes, reclamacions i no conformitats, i inclou entre altres funcions un formulari denominat IRiS-i (Incidències, reclamacions i suggeriments interns), que permet a qualsevol empleat presentar una comunicació, reclamació o suggeriment sobre el servei que presten les unitats certificades amb ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i UNE 13816. 

L'eina impulsada pel Servei de Qualitat i Medi Ambient, QMA, amb la col·laboració de l'Àrea de Sistemes d'Informació, permet, de forma senzilla i directa, la comunicació de tot allò que pensem que pot ser objecte de millora en l'àmbit dels sistemes de gestió de TMB. L'eina permet identificar aspectes a millorar, les unitats afectades i les accions, terminis i responsables d'aplicar-les.

L'eina disposa de tres mòduls diferenciats: 

  • IRIS-i: Per a la presentació de comunicacions, reclamacions o suggeriments relacionats amb els àmbits certificats, per part de qualsevol treballador de TMB.
  • EXPEDIENTS: Per a la generació i gestió de no conformitats (NC); acció de millora (AC); incidència, reclamació, suggeriment, acció correctiva i emergència mediambiental d'origen intern (personal, de la unitat certificada o d'altres departaments) o externa, procedents de Zendesk, l'aplicació de gestió de queixes dels clients. 
  • AUDITORIA: Per a la gestió d'NC,  observacions (OBS) i oportunitats de millora (OM)  procedents de les auditories internes i externes dels àmbits certificats.

La implantació de l'eina s'ha iniciat realitzant formacions a les unitats certificades, que són les sotmeses al procés d'auditoria anual, però progressivament es farà extensible a totes les àrees. 

Actualment, tots els treballadors ja disposen de l'accés a l'aplicació des de l'apartat personal d'eines.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB