Subcentral de Bordeta / Arxiu TMB
Subcentral de Bordeta / Arxiu TMB

Neix la certificació 5S

Neix amb la voluntat de reconèixer els departaments, unitats o centres de treball que han aplicat una metodologia  d'organització, ordre i neteja a les seves instal·lacions per millorar el seu entorn de treball.

Redacció / 05.06.14 - 11:15h

Aquesta metodologia es coneix internacionalment com la de les 5S, que correspon a les cinc inicials de les paraules japoneses seiri, seiton, seiso, seiketsu i shitsuke, atès que la tècnica va néixer i es va desenvolupar primer en empreses japoneses. Més tard es va popularitzar arreu del món. La traducció d'aquestes paraules es correspon amb els conceptes d'organització, ordre i neteja, control visual i disciplina (hàbit).

A principis de l'any 2010, la direcció d'Autobusos va decidir endegar una prova pilot al magatzem de material mòbil de Ponent ─aprofitant que s'estaven renovant les instal·lacions i era una bona oportunitat perquè es posés en marxa amb un concepte diferent i més evolucionat de l'organització, l'ordre i la neteja─ que, si resultava satisfactòria, s'aplicaria a altres centres de TMB.

Aquella prova pilot va resultar un èxit, i d'aquesta manera s'ha anat estenent a altres centres i departaments de l'empresa.

Actualment s'han implantat les 5S a instal·lacions dels CON de Ponent, Horta i Zona Franca. A Metro s'ha implantat en subcentrals i algunes instal·lacions de les cotxeres de Roquetes, Santa Eulàlia, Sagrera, Sant Genís, Vilapicina i Boixeres.

Un dels elements clau és que les millores assolides es mantinguin en el temps, incideixin en els hàbits de treball i els transformin per tal d'instaurar bones pràctiques en la feina diària dels treballadors. Per garantir aquest manteniment, cada any es fa un seguiment a través d'unes auditories internes d'ordre i neteja que duen a terme les persones dels equips creats en cada centre, amb el suport de Sistemes de Participació. Cada any, al centre que passi l'auditoria, se li adjudicarà una placa en reconeixement a l'esforç i resultats assolits.

Objectius de les 5S

Els objectius que s'han assolit i que es volen mantenir amb la implantació d'aquesta tècnica a les companyies són:

  • Treballar amb més seguretat, millorar en l'àmbit de la prevenció d'accidents, aconseguir un entorn més agradable i sentir més orgull pel lloc de treball.
  • Reduir costos, ja que s'aconsegueix augmentar la productivitat amb menys materials, menys defectes, menys moviments i desplaçaments, una localització dels estris més fàcil i un aprofitament millor dels espais.
  • Augmentar la qualitat, ja que hi ha més implicació, fruit del treball en equip i d'una dinàmica de millora continuada a través d'un mètode provat.

Quan la tècnica s'ha seguit amb més rigor, s'han aconseguit resultats espectaculars en matèria de reducció d'espais, de temps a l'hora de cercar l'utillatge i d'existències de materials.

 

Magatzem auxiliar del CON d'Horta / Arxiu TMB
Magatzem auxiliar del CON d'Horta / Arxiu TMB
Placa certificació 5S / Arxiu TMB
Placa certificació 5S / Arxiu TMB

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB