Dijous, 25 de febrer de 2021

Millores en l’atenció psicològica dels treballadors de metro

 

Millores en l’atenció psicològica dels treballadors de metro

Es tracta d’un servei integral que dóna resposta a les necessitats assistencials d’atenció psicològica dels treballadors de metro que hagin estat testimonis d’incidències crítiques. 

Albert Piqué / 27.07.16 - 13:11h

Els treballadors de metro, i molt especialment els agents d’atenció al client (AAC) i motoristes estan exposats a diverses incidències que en un futur poden afectar la seva salut i que poden arribar a tenir conseqüències a llarg termini a nivell personal, familiar i laboral. Els atropellaments en són el màxim exponent. 

Fins ara es disposava d’un protocol d’atenció als treballadors afectats, que eren tractats per un grup multidisciplinari de professionals assistencials, format per professionals de la mútua d’accidents i del servei mèdic de TMB. El nou servei introdueix dues millores importants: per una banda s’incorporen a l’atenció psicòlegs especialitzats i capacitats en l’atenció a persones afectades per esdeveniments potencialment estressants i, per l’altra, l’atenció es podrà dur a terme durant les 24 hores i els 365 dies de l’any.  

A partir d’ara, i gràcies a un acord amb la Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona de la Universitat de Autònoma de Barcelona (UTCCB), seran professionals d’aquest servei, en col·laboració estreta amb el servei mèdic de TMB, els que s’encarregaran d’atendre els empleats afectats. 

L’atenció constarà de tres sessions, la primera de les quals serà el mateix dia de l’incident crític i tindrà com a objectiu la desactivació i descàrrega del treballador afectat. La segona sessió serà al cap de 72 hores i en ella el treballador/a afectat aprendrà un seguit de mesures per alleugerir un eventual malestar causat per l’incident. La tercera i última sessió serà un cop transcorregudes dues setmanes de l'esdeveniment crític i servirà per tancar la intervenció i valorar la seva evolució. Entre cadascuna de les sessions hi haurà un seguiment telefònic per part de l’equip d’intervenció. En cas que hi hagués més d’un empleat afectat, aquesta atenció es podrà realitzar de manera grupal. 

Aquest nou servei no interferirà ni substituirà l’assistència que proporciona el Servei Mèdic de l’empresa, que continuarà gestionant i avaluant, com fins ara, les necessitats que se’n derivin (altes i baixes, possibles prescripcions farmacològiques, etc.).

Formació per a comandaments i material psicoeducatiu de suport

A partir de la tardor vinent, aquesta atenció es veurà complementada amb un material psicoeducatiu creat pels professionals de la UTCCB, que s’entregarà al treballador en la primera atenció.

Paral·lelament, atès que els comandaments tècnics d’operació (CTO) són els primers a tenir contacte amb el treballador afectat, se’ls oferirà unes sessions formatives per a capacitar-los en l’atenció de primers auxilis psicològics.

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB