Dissabte, 28 de novembre de 2020

Més qualitat i un millor servei per als treballadors de TMB

 

Màquina vending / arxiu TMB

Més qualitat i un millor servei per als treballadors de TMB

L'any 2014 s'estrena amb importants novetats als centres de treball.

Albert Piqué - Francesc Triola, responsable de la unitat comercial de producció de serveis i espais / 23.01.14 - 08:15h

En les properes setmanes s'iniciarà un canvi de totes les màquines de venda de productes d'alimentació i cafè dels diversos centres de treball. Aquest canvi, del qual n'ha estat informat el comitè de seguretat i salut, pretén millorar la qualitat del servei que s'ofereix als treballadors, així com la varietat i qualitat dels productes.

Fins ara, cada centre de treball gestionava de forma independent la contractació dels serveis de vending i establia els acords amb les terceres empreses.

Amb aquestes premisses i els objectius d'oferir la millor oferta possible ─basada en les necessitats reals del treballadors i la introducció de productes saludables─ i l'aplicació d'economies d'escala que permetin unes condicions comercials molt competitives per al conjunt de treballadors de TMB i una política de preus al màxim d'avantatjosa, el semestre passat es va fer un concurs públic d'adquisició que ha estat adjudicat a Serunión, una empresa de solvència contrastada i que ja disposa de serveis similars en diverses empreses, amb molt bons resultats.

En les properes setmanes s'iniciarà el procés de canvi de maquinària, que es farà de forma progressiva per cada centre de treball per evitar en tot moment que es perjudiqui el servei i que es preveu que s'acabarà a finals de primavera.  Aquest nou servei permetrà disposar d'indicadors de gestió, com ara incidències, vendes i consums, entre d'altres, que permetran satisfer les necessitats dels empleats de TMB.

Igualment, es faran accions de comunicació a mida per a cadascun dels centres de treball.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB