Dilluns, 26 d'octubre de 2020

En marxa el Pla d’innovació de TMB

 

Innovació / TMB

En marxa el Pla d’innovació de TMB

El desembre passat TMB va aprovar el Pla d’Innovació transversal de la companyia que l’Àrea d’Innovació ha estat elaborant i treballant al llarg de l’any anterior.

Àrea d’Innovació / 15.05.18 - 12:46h

Avui a qualsevol empresa, pública o privada, li cal innovar si vol ser cada dia més eficient i oferir serveis més adequats a les necessitats del mercat; per aquest motiu s’ha posat en marxa una iniciativa que implica el disseny d’un nou model de gestió de la innovació i conseqüentment el seu desplegament, obert per tal de fomentar la cultura d’innovació i enfrontar-se als nous reptes del sector.

“TMB entén la innovació com qualsevol iniciativa de producte, servei, procés, organització, metodologia o model de negoci, que és nou, i que genera un increment substancial del valor per la companyia, en forma de valor social, ambiental, ingressos millora d’eficiència o reducció de costos.”

Durant el darrer quadrimestre del 2017 s’ha treballat amb els negocis i les diferents  direccions la diagnosi (estat de la innovació) i les línies necessàries a desenvolupar. Aixó ha donat  com a resultat una sèrie de processos estratègics que s’aniran implantant progressivament i que inclouen: vigilància competitiva, intraemprenedoria, cocreació amb clients i altres grups d'interès i la compra pública d’innovació entre d’altres. 

El pla preveu a curt termini formació específica en l’àmbit de la innovació i la implantació d’una plataforma de col·laboració i gestió d’idees innovadores. 

Com funcionarà la plataforma de colaboració i gestió d’idees innovadores?

Aquesta plataforma és un programa dissenyat per impulsar la innovació. A TMB s'utilitzarà com a eina principal la innovació, oberta a tots els treballadors de TMB i a col·laboradors externs, proveïdors, clients, estudiants, i altres gestors de mobilitat.

A través del llançament de reptes i/o recollida d’iniciatives pròpies, les idees provinents de treballadors, clients, institucions o vigilància de l’entorn, es gestionen de manera que, seguint el procés adequat, es puguin arribar a implantar innovacions de servei, producte, procés o models de negoci. 

Aquesta iniciativa es basa en la participació de les persones, per això posa a disposició de qui hi estigui interessat, les eines i processos que li permetran desenvolupar i gestionar l’impacte de projectes innovadors, amb la finalitat de poder aprofitar tot el talent intern i de l’entorn de TMB.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB