Dissabte, 27 de novembre de 2021

L'àrea de Manteniment i Projectes de Metro obté la certificació ISO 9001

 

Creativitat certificació Metro / TMB

L'àrea de Manteniment i Projectes de Metro obté la certificació ISO 9001

La certificació global de l'àrea de Manteniment i Projectes (AMP) en la norma ISO 9001 és el resultat d'una política iniciada a Metro l'any 1999, amb la certificació en ISO 9001 del Centre de Control de Metro.

Redacció - Sílvia Roig-Serra Bricall, Responsable de la Unitat de Coordinació d'Àrea i Enginyeria de Manteniment d'Infraestructures / 05.04.16 - 12:54h

L'assoliment d'aquest repte ha estat possible per l'alta implicació de tots els professionals que participen en el procés, constata la importància que té l'acompliment de les expectatives de l'usuari i com l'AMP té en compte aquestes necessitats per gestionar el manteniment del metro i en la realització de projectes de renovació d'instal•lacions.

L'auditoria de certificació de qualitat ISO 9001 realitzada per LGAI Technological Center (Applus), empresa certificadora i acreditada per ENAC, inclou tots els serveis i unitats que formen part de l'àrea i totes les activitats de manteniment i projectes que s'hi realitzen, i ha estat superada amb èxit, gràcies al treball previ realitzat per l'àrea des de fa anys. 

Història de les certificacions 

Un cop assolida la primera certificació de qualitat a Metro l'any 1999, la del CCM, l'àrea va fer una aposta decidida per la millora contínua en l'activitat de manteniment, i va anar ampliant el nombre d'unitats i tallers certificats en ISO 9001 fins a obtenir la de la cotxera de Vilapicina (L5) i la dels tallers centrals de Sagrera.

La ferma aposta de l'AMP de Metro amb la qualitat del servei va fer que s'ampliés la visió estratègica de certificar les unitats de negoci una per una cap a una més global, d'obtenció d'una certificació de tota l'àrea. 

L'obtenció de la certificació per l’AMP ─juntament amb la ja existent d'ISO-UNE_EN 9001, que detalla els requisits que s'han de seguir per tal d'assegurar que en tot moment la gestió que es realitza està enfocada cap a la millora en la gestió i resultats, i la de l'UNE 13816 de l'àrea d'Operacions de Metro─ evidencia la importància que dóna la companyia a la gestió de la qualitat del servei de Metro.

Un nou paradigma de gestió

L'àrea organitza la seva activitat a partir del sistema de gestió de l'àrea, que s'estructura en processos i pren com a principis la Carta de Serveis de TMB, la Política Corporativa de Qualitat de TMB i l'estructura del Cicle de Deming, relacionant la planificació, el desenvolupament, la comprovació i l'actuació, les fases pròpies d'un procés de millora contínua. 

 
Documents: 

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Servei
Infraestructura
Seccions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB